nieuws

SER-advies: invloed werknemers op pensioen optimaliseren

De invloed van werknemers op de arbeidsvoorwaarde pensioen in kleine ondernemingen moet worden geoptimaliseerd. Bovendien moeten bevoegdheden van de Personeelsvertegenwoordiging (PVT) en de Personeelsvergadering (PV) worden aangepast. Ook moet er onafhankelijke en betaalbare informatie komen voor werkgevers en werknemers over de arbeidsvoorwaarde pensioen. Dat staat in een ontwerpadvies van de SER.

Het toekennen van instemmingsrecht aan de PVT en PV is volgens de SER nodig noch wenselijk, omdat dit het systeem van de WOR zal verstoren en  kan leiden tot verhoging van de kosten en de administratieve lasten, mede gezien de complexiteit van de pensioenen. Het bevorderen van de bekendheid en naleving van de bestaande bevoegdheden en mogelijkheden van de medezeggenschapsorganen in kleine ondernemingen (PVT en PV) is een belangrijke eerste stap. De huidige regelingen zijn namelijk nog onvoldoende bekend. Het gaat om regelingen binnen en buiten de Wet op de ondernemingsraden (WOR). Daarnaast zouden enkele bevoegdheden van de PVT en PV binnen de WOR moeten worden versterkt, voor zover het gaat om de arbeidsvoorwaarde pensioen: het informatierecht, informatieplicht en het initiatiefrecht.

Het ontbreekt de werkgevers en werknemers in kleine ondernemingen vaak aan kennis over pensioenen en die is ook niet eenvoudig te verkrijgen. De SER pleit ervoor dat de overheid erop toeziet dat er voor werkgevers en werknemers makkelijk toegankelijke, onafhankelijke en betaalbare informatie, advies en ondersteuning beschikbaar komt. Zij moeten inzicht krijgen in de mogelijkheden (inclusief voor- en nadelen) van pensioenregelingen en pensioenuitvoerders en in de gevolgen van bepaalde keuzes.

Het ontwerpadvies van de SER is een reactie op een adviesaanvraag van staatssecretaris Klijnsma van SZW. Aanleiding was de bespreking vorig jaar in de Tweede Kamer van een eerder advies van de SER over instemmingsrecht voor ondernemingsraden over de arbeidsvoorwaarde pensioen. De WOR kent een apart regime voor medezeggenschap in kleine ondernemingen: de PVT en de PV.

Klik hier voor de volledige tekst van het ontwerpadvies.

Delen

Reageer

*

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *