nieuws

Is de politiek er voor iedereen?

Nederlanders met een migratieachtergrond hebben minder vertrouwen in de politiek en voelen zich vaker niet door de politiek vertegenwoordigd dan Nederlanders zonder een migratieachtergrond. Dat stelt het SCP in Is de politiek er voor iedereen?, een onderzoek naar ervaren representatie, institutioneel vertrouwen en politieke participatie bij personen met een migratieachtergrond.

Het onderzoek laat zien dat veel Nederlanders met een migratieachtergrond de politiek, met name de Haagse politiek, als weinig divers ervaren. Daarbij gaat het niet alleen om herkomst, huidskleur of religie, maar ook om kenmerken als klasse, geslacht en opleiding. Zo merken respondenten op dat de meeste politici theoretisch zijn opgeleid en afkomstig zijn uit hogere maatschappelijke klassen, en als gevolg daarvan de bevolking niet goed representeren en kúnnen representeren. Een gedeelde migratieachtergrond staat evenwel voor veel respondenten centraal als het gaat om politieke vertegenwoordiging.

Verder komt het belang naar voren van ervaren uitsluiting en discriminatie. Het gevoel dat groepen en personen niet meedoen en niet meetellen draagt bij aan ervaren afstand ten opzichte van het politieke systeem, zowel in termen van representatie als in termen van politiek vertrouwen. De opvatingen over uitsluiting in de samenleving en over uitsluiting in het politieke systeem gaan hand in hand. Het lijkt erop dat de beoordeling van het politieke systeem vooral betrekking heef op hoe de politiek omgaat met vraagstukken rondom inclusie en diversiteit.

Verder blijkt een laag vertrouwen in instituties samen te hangen met niet gaan stemmen Het gevoel niet gerepresenteerd te worden en een laag vertrouwen in politieke instituties zijn belangrijke redenen om niet te gaan stemmen. Dat doen personen met een migratieachtergrond gemiddeld minder vaak dan personen zonder migratieachtergrond. Dat geldt niet voor andere vormen van politieke participatie, zoals het bezoeken van een politieke bijeenkomst of meedoen aan een politieke discussie of actie op het internet. Daarbij verschillen personen met en zonder migratieachtergrond niet van elkaar

Delen

Reageer

*

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

  1. Altijd boeiend om weer een status quo te bemeten.
    Ik vraag me dan altijd af hoe het komt dat groepen afstand ervaren.
    Het zou leuk zijn om daarover een keer een goed onderzoek te lezen zoals het WRR-rapport Grip.
    Nog mooier als er handreiking gedaan worden om de knelpunten te verminderen. Bijvoorbeeld op basis van de ZDT.