nieuws

Energieverbruik overheidsgebouwen daalt

Het energiegebruik van overheidsgebouwen is afgelopen jaar met 12 procent gedaald. Ook de CO2-uitstoot van de bedrijfsvoering van het rijk ging met 9 procent omlaag. Hergebruik van meubilair, papier en drukwerk, bedrijfskleding en ict-hardware zit in de lift. De gestelde doelen op het vlak van energiebesparing zijn daarmee gehaald. Dit staat in de Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk die minister Ollongren (BZK) net naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

In 2017 zijn opnieuw stappen gezet op weg naar een klimaatneutrale en circulaire bedrijfsvoering. De energiebesparing komt onder andere door minder vierkante meters aankantoren, door het optimaliseren van klimaatinstallaties en isolatie en het gebruik van hernieuwbare warmte (warmte-koude-opslaginstallaties met de bodem als bron en warmtepompen met de buitenlucht als bron).

Het rijk wil daarnaast bijdragen aan een economie waarin materialen en grondstoffen een langere levensduur hebben met een zo hoogwaardig mogelijk hergebruik. Circulaire projecten zijn er rond meubilair, papier en drukwerk, bedrijfskleding, ict-hardware, afval en grondstoffenmanagement, catering en gebouwen. Uit de rapportage blijkt dat verduurzaming en kostenbesparing hand in hand kunnen gaan. Zo is door meubilair opnieuw te beruiken via de Rijksmarktplaats in 2017 minimaal 323 ton CO2 en  7,5 miljoen euro aan kosten bespaard.

De Jaarrapportage laat ook jaarlijks personeelszaken zien. De man-vrouwverdeling is evenwichtig; er zijn wel meer oudere mannelijke en jongere vrouwelijke ambtenaren. Het aandeel vrouwen aan de top is opnieuw gestegen, nu naar 34 procent. Het aandeel ambtenaren met een niet-westerse achtergrond stijgt al jaren gestaag, in 2017 naar 10,3 procent. Voor de hogere schalen is recent besloten om een hogere ambitie na te streven. De gemiddelde leeftijd van de rijksambtenaar is 47,5 jaar. Het aantal rijksambtenaren is gestegen met 1 procent naar 110 duizend. Deze stijging is bijvoorbeeld te verklaren doordat schoonmakers in dienst kwamen functies voor arbeidsgehandicapten werden gerealiseerd en ict-deskundigen in dienst werden genomen in plaats van ingehuurd. Het totaal aan externe inhuur is als percentage van personele uitgaven gedaald met een 0,3 procent; de kosten zijn ongeveer gelijk gebleven. Het aantal uitzendkrachten is gedaald. De totale apparaatsuitgaven

Delen

Reageer

*

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *