nieuws

Jongerenplatform SER roept op tot samenhangend beleid

De positie van jongeren is de afgelopen twee jaar slechter geworden. Zo is de mentale druk die jongeren ervaren steeds groter geworden. De woningmarkt is voor hen niet toegankelijk en de rekening van de klimaatcrisis wordt doorgeschoven naar komende generaties. Dit zijn de belangrijkste punten uit de verkenning Veelbelovend, die het SER Jongerenplatform vandaag publiceert.

Het SER Jongerenplatform doet aanbevelingen om de positie van jongeren te verbeteren. Er moet onder meer een gedegen aanpak komen waarmee de woninspecifiek voor jongeren de woningmarkt toegankelijker wordt gemaakt. Verder moet de basisbeurs toereikend zijn voor alle studenten en moet er blijvende aandacht worden gegeven aan de negatieve gevolgen van flexibilisering op de arbeidsmarkt voor jongeren.

Het SER Jongerenplatform roept alle ministeries op om met een samenhangende aanpak voor jongeren te komen, met gebruikmaking van de generatietoets. Die toets maakt duidelijk wat de gevolgen zijn van de stapeling van beleid voor jongeren en zorgt voor een eerlijke verdeling van kansen tussen generaties en tussen jongeren onderling. Verder wil het SER Jongerenplatform dat er meer wordt gedaan om jongerenparticipatie te organiseren en te bestendigen en dat hiervoor structureel geld beschikbaar wordt gesteld. Tot slot vindt het SER Jongerenplatform het belangrijk dat alle jongeren kennis kunnen maken met (andere sociale) netwerken. Daar ligt niet alleen een rol voor de overheid, iedereen kan hier een bijdrage aan leveren.

Delen

Reageer

*

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *