nieuws

Juiste zorg op de juiste plek

Door het aanbod in de geestelijke gezondheidszorg te verschuiven van de kliniek naar de buurt, van de tweedelijns specialist naar de eerstelijns ggz en de huisarts, kan de zorg aan patiënten zoveel mogelijk dicht bij huis plaatsvinden. Dat is gunstig omdat mensen in hun eigen omgeving vaak beter herstellen, terwijl de verschuiving bijdraagt aan het voorkomen van oncontroleerbare groei en kostenstijgingen.

Eind 2015 bracht de commissie-Dannenberg een advies hierover uit, getiteld Van beschermd wonen naar een beschermd thuis. Voor deze transformatie is herverdeling van de financiële middelen voor het beschermd wonen over alle gemeenten en intergemeentelijke samenwerking nodig. De VNG en het rijk maakten de afspraak dat 46 centrumgemeenten eind vorig jaar in een regioplan uitgewerkt zouden hebben hoe zij deze inclusie gaan realiseren. Uit een analyse van negentien van die plannen bleek dat de ambities nog weinig concreet zijn. Directeur GGZ Nederland Veronique Esman-Peeters spreekt van een ‘weinig rooskleurig beeld’. ‘Je ziet in veel plannen nog een zoektocht. Er is welwillendheid en commitment voor de adviezen van de commissie-Dannenberg, maar gemeenten concretiseren de ambities nog niet. Sommige condities voor inclusie komen redelijk aan bod, zoals het versterken van zelfmanagement en preventie, maar er zijn ook condities die onderbelicht of onderschat worden, bijvoorbeeld als het gaat om de bestrijding van stigma en vooroordeel.’

Delen

Reageer

*

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *