nieuws

‘Kabinet, ontwikkel een visie voor crisissituaties’

Het kabinet moet een visie ontwikkelen die helpt om de maatschappelijke gevolgen van corona of andere pandemieën in kaart te brengen. Dat schrijft het Sociaal en Cultuur Planbureau (SCP).

Een helder afwegingskader zou inzicht bieden in de gevolgen en ondersteunt bij het wegen van belangen van groepen mensen bij het nemen van een politiek besluit over maatregelen die bij een pandemie nodig zijn.

Een jaar geleden presenteerde het kabinet een lange termijn aanpak voor Covid-19, waarvan als onderdeel een Maatschappelijk Impact Team is opgetuigd. Recent werd die aanpak verder uitgewerkt. Het SCP heeft daarbij drie aandachtspunten.

Ten eerste is het belangrijk dat het kabinet, maar ook de samenleving, duidelijk voor ogen heeft in wat voor maatschappij we willen leven. En om daarbij te bepalen wat we tijdens een corona- of nieuwe pandemie zoveel mogelijk willen behouden, beschermen of compenseren op het gebied van bijvoorbeeld zorg en gezondheid, cultuur, onderwijs, economie en samenleven. Dit vraagt zowel om een politiek als een maatschappelijk debat.

Ten tweede maakte de coronapandemie duidelijk dat de effecten van maatregelen verder strekken dan gezondheid alleen. Sommige effecten van de coronapandemie zijn langdurig en nog steeds voelbaar voor groepen mensen, zoals jongeren met een onderwijsachterstand of mensen met langdurige gezondheidsklachten. Deze nadelige effecten kunnen zich ook stapelen. Niet alleen door de gevolgen van de pandemie, maar ook vanwege andere maatschappelijke problemen, zoals stijgende kosten van levensonderhoud. Het is belangrijk dat hier – in een lange termijn aanpak – oog voor is, met sociale voorzieningen die op orde zijn en voorkomen dat mensen door het ijs zakken.

Ten derde is er een zogenaamd ‘afwegingskader’ nodig om belangen van groepen mensen te kunnen wegen. Dit is geen eenvoudige opgave en het zorgt voor, soms zeer pijnlijke, dilemma’s. Hoe weeg je bijvoorbeeld het risico op onderwijsachterstanden bij jongeren tegen het verlies aan sociale contacten van alleenstaanden, of tegen het risico op besmetting en verlies van gezondheid of levensjaren?

Delen

Reageer

*

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *