nieuws

Kabinet wil circulaire economie in 2050

In 2050 moet de Nederlandse economie volledig draaien op herbruikbare grondstoffen. Om dat te bereiken willen staatssecretaris Dijksma (Infrastructuur en Milieu) en minister Kamp (Economische Zaken) snel afspraken maken met het bedrijfsleven, overheden en maatschappelijke organisaties in een zogenoemd grondstoffenakkoord.

Dijksma maakt bovendien 27 miljoen euro vrij voor een betere afvalscheiding zodat er minder op de vuilstort belandt. Met deze 27 miljoen krijgen onder meer alle 7000 basisscholen in Nederland straks de mogelijkheid om hun afval beter te gaan scheiden. Ook worden milieubelastende producten aangepakt, zodat er alternatieven komen voor niet te recyclen verpakkingen zoals chipszakken en soeppakken. Om nog meer duurzame initiatieven van de grond te krijgen gaat het kabinet ook aan tafel met de 3 grootste banken die al hebben aangegeven investeringen in circulaire projecten te willen ondersteunen. Nu krijgen innovatieve bedrijven soms moeilijk financiering voor circulaire innovaties die zich in de praktijk nog niet hebben bewezen.

Nederland is teveel afhankelijk van grondstoffen uit het buitenland, zoals metalen voor de elektronica-industrie. Door bijvoorbeeld afgedankte smartphones helemaal te recyclen, kunnen de metalen worden gebruikt in nieuwe telefoons. Het is de bedoeling dat bouwbedrijven hun sloopafval van oude gebouwen als materiaal gebruiken in nieuwe gebouwen. Ook daarover worden afspraken vastgelegd in het grondstoffenakkoord. Omdat voor het hergebruik veel minder energie nodig is dan bij het verwerken van nieuwe grondstoffen, wordt het milieu ook ontzien omdat er minder broeikasgassen worden uitgestoten.

Voor inwoners moet het makkelijker en overzichtelijker worden om hun huisafval te kunnen scheiden. Daar spelen de gemeenten een belangrijke rol in. Nu nog zijn het vooral de grotere steden waar teveel bruikbaar afval gewoon in de grijze bak verdwijnt. Door het grondstoffenakkoord krijgen ook nieuwe duurzame grondstoffen een impuls. Zo kunnen bijvoorbeeld bruggen en sluisdeuren gemaakt worden van composietmateriaal, met als grondstof gras dat in Nederland groeit.

Volgens minister Kamp biedt de circulaire economie kansen aan het bedrijfleven. Onderzoek laat zien dat de circulaire economie in Nederland tot 2023 goed is voor een marktwaarde van € 7,3 miljard per jaar en 54.000 banen vertegenwoordigt, aldus Kamp. In de ogen van staatssecretaris Dijksma is Nederland al kampioen hergebruik. Met het grondstoffenakkoord kunnen we de omslag naar een circulaire economie definitief maken, meent zij.

Delen

Reageer

*

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *