nieuws

Lex de Lange raadsadviseur OCW

Lex de Lange is met ingang van 1 augustus 2016 benoemd tot raadadviseur in algemene dienst bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

De Lange was sinds 1 januari 2013 directeur Bestuursondersteuning en Advies bij het ministerie van OCW. Eerder was hij bij hetzelfde ministerie onder meer plaatsvervangend directeur en directeur Wetgeving en Juridische Zaken en directeur Auditdienst. Na de samenvoeging van de departementale auditdiensten in april 2012 was De Lange enige tijd programmadirecteur bij de ministeries van Veiligheid en Justitie en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Daarnaast was hij van mei 2012 tot maart 2013 secretaris/onderzoeksmanager van de commissie Onderzoek financiële problematiek Amarantis. In 2015/2016 vervulde hij deze functie voor de commissie Onderzoek huisvesting ROC Leiden.

Delen

Reageer

*

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *