nieuws

Lokale regie over veiligheid

De ontwikkelingen in het veiligheidsdomein bevinden zich in een stroomversnelling. Aan de hand van het essay Lokaal veiligheidsbeleid in 2030 bespreekt Publiek Denken met twee experts wat zij de komende jaren verwachten. Over digitalisering, nieuwe bestuurlijke verhoudingen en dynamischer veiligheidsbeleid.

Tijdens het staartje van de coronapandemie wist de gemeente Venray dreigende onrust succesvol in de kiem te smoren. Online werd opgeroepen om te komen rellen, maar door preventieve acties vonden die rellen nooit plaats, vertelt Monique Janssen, beleidsmedewerker Openbare orde en veiligheid in Venray. ‘We hebben wijkagenten, boa’s en straatcoaches op de juiste plekken gepositioneerd, jongeren gesproken en online signalen opgepakt. Zo ontstond een scherp beeld van welke doelgroep zich waar wilde verzamelen. Uiteindelijk zijn een paar mensen samengekomen, maar meer was het niet.’

Digitalisering die nieuwe veiligheidsproblemen oplevert, is een trend die ook naar voren komt in Lokaal veiligheidsbeleid in 2030. Normaliseren, versnellen en alert blijven, een essay dat Pieter Tops, Julien van Ostaaijen en Rob Boswijk schreven in opdracht van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). ‘Enerzijds heb je klassieke misdrijven, zoals fraude of geld aftroggelen, die nu via digitale weg plaatsvinden,’ zegt Pieter Tops, hoogleraar Ondermijningsstudies aan de Universiteit Leiden. ‘Aan de andere kant wordt de digitale infrastructuur misbruikt door criminelen om de samenleving voor het blok te zetten. Voor die eerste vorm is veel aandacht, maar ook die tweede wordt voor gemeenten een groot aandachtspunt.’

Lokaal leidend
Tops verwacht dat gemeenten de komende jaren een grotere rol zullen spelen in het veiligheidsbeleid. ‘Het belang van veiligheid als dragende factor in gemeentelijk beleid zal alleen maar toenemen,’ zegt hij. ‘De lokale overheid moet daarin een leidende rol op zich nemen.’

*Dit is het eerste deel van een artikel uit Publiek Denken 42: Openbare orde en veiligheid. Lees hier verder

Delen

Reageer

*

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *