nieuws

Meldstructuur in vreemdelingenketen op orde

Bij de politie, de Koninklijke Marechaussee, de IND en het COA is de ‘meldstructuur’ om harde of zachte signalen door te geven aan de inlichtingen- en veiligheidsdiensten op orde. Het gaat om signalen over asielzoekers die van belang kunnen zijn voor de bestrijding van mensensmokkel, mensenhandel en terrorisme. Dat concludeert de Inspectie Veiligheid en Justitie (IVenJ) in een onderzoek naar de opvolging van de onderkende signalen uit de gehele vreemdelingenketen. De Inspectie heeft het rapport vandaag aangeboden aan de minister en de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie.

De Inspectie doet op basis van het meest recente onderzoek een aantal aanbevelingen, die bijdragen aan verdere verbeteringen. De uitwisseling van zachte signalen tussen de politie, de KMar, de IND en het COA, moet verder ontwikkeld worden. Ook moet het lerend vermogen tussen de politie, de KMar, de IND en het COA versterkt worden, door het meer opstellen van gezamenlijke analyse van de genoemde signalen. Tot slot moet de onderlinge afstemming en samenhang tussen de diverse samenwerkingsverbanden die zich bezig houden met de bestrijding van mensensmokkel, mensenhandel en terrorisme, verbeterd worden. Het verbeteren van de signalering en de opvolging van signalen is voor de betrokken organisaties een continue proces.

De IVenJ heeft op verzoek van de minister en de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie sinds november 2015 diverse onderzoeken uitgevoerd naar de zogeheten ID-straten.

Delen

Reageer

*

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *