nieuws

Miljoenennota beschouwd

Wat betekent de Miljoenennota voor het ondernemersklimaat in Nederland de komende periode. Dat is het onderwerp van het symposium Na de Troonrede dat 20 september aanstaande wordt georganiseerd aan Tilburg University. Tijdens dit symposium zullen Jan Hommen (voormalig CEO ING en KPMG, RvC Ahold), Hans de Jong (CEO Benelux Philips), Carmen de Jonge (CEO Wissenraet Van Spaendonck), Sylvester Eijffinger (hoogleraar Financiële Economie) en Léon Cornelissen (Chief Economist Robeco) de Miljoenennota beschouwen.

De hoofdvraag luidt: overheid 2016, steun of obstakel voor ondernemers? De overheid gaat mee met wereldtrends en past haar regelgeving aan om ondernemerschap te ondersteunen. Maar doet ze dit ook echt of werpt de regelgeving nieuwe obstakels op? Wat zou de overheid moeten doen om het ondernemersklimaat te verbeteren? En is de ondernemer wel klaar voor de toekomst?

  • Jan Hommen is van mening dat de binnenlandse vraag vergroot moet worden door het besteedbaar inkomen te vergroten. Bovendien moeten uitgaven voor investeringen en onderzoek verhoogd worden. Hij wil dit bewerkstelligen door het verlagen van belasting voor inkomen uit arbeid van max 52 procent naar 47,5 procent en de vennootschap belasting naar 20 procent (van 25 procent).
  • Hans de Jong zal nader ingaan op de huidige investeringscultuur en op de vraag waar kansen liggen voor de toekomst. Volgens hem moet de overheid meer samenwerking zoeken met de private sector en kennisinstellingen.
  • Carmen de Jonge is betrokken bij de positionering van diverse brancheorganisaties in de arena van stakeholders, politiek en overheid. Zij zal deze expertise inzetten om vanuit het perspectief van de ondernemer zich kritisch te mengen in het debat.
  • Sylvester Eijffinger zal ingaan op het macro-economisch beleid en hoe dit beleid tot kapitaalproblemen leidt in de economie. De hoogleraar pleit voor een Europese begrotingsunie.
  • Léon Cornelissen zal het hebben over de kwaliteit en kracht van de Miljoenennota. De rijksbegroting doet zijns inziens te weinig aan de bestrijding van de macro-economische onevenwichtigheden in de Eurozone.

De dag wordt afgesloten met een gratis netwerkborrel, waar het publiek in gesprek kan gaan met de panelleden.

 

Delen

Reageer

*

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *