nieuws

Minister Kamp tekent retaildeals

Nederland heeft 20 procent overcapaciteit aan winkeloppervlak en die moet worden teruggedrongen. Dat lukt alleen als de provincies de regie pakken en komen tot regionale afstemming en samenwerking met het rijk, gemeenten en marktpartijen om winkelgebieden aantrekkelijk te maken en te houden. Om dat te bereiken ondertekent minister van Economische Zaken Henk Kamp vandaag 12 provinciale retaildeals en een initiatief van de gemeente Den Haag.

Er moeten volgens Kamp keuzes gemaakt worden waarbij enerzijds de beschikbare winkelruimte afneemt, maar anderzijds ruimte blijft voor nieuwe, innovatieve winkelconcepten. Juist bij vraagstukken die de gemeentegrenzen overstijgen kunnen provincies faciliteren door partijen bij elkaar te brengen en gebruik te maken van ruimtelijke ordeningsinstrumenten. Bovendien kunnen zij informatie verstrekken over bijvoorbeeld productiviteit en marktruimte, vastgoedgegevens en koopstromen.

De meeste provincies hebben in hun retaildeal aanvullende afspraken gemaakt die aansluiten bij de werkwijze  en situatie in die provincie. Zo spreken de drie noordelijke provincies af om een gezamenlijke noordelijke Retailagenda op te stellen. Er zijn ook provincies die financiële middelen ter beschikking stellen, zoals Gelderland en Overijssel. In het zuiden hebben Noord-Brabant en Limburg een ambitieus aanvullend programma met veel acties, zoals lokale pilots met gemeenten, diverse kennisinitiatieven en het bevorderen van ondernemerschap.
Veel provincies gaan stappen zetten met het transformeren van winkelgebieden en het schrappen van plancapaciteit. Zuid-Holland zet in op het inventariseren, saneren en transformeren van perifere  locaties. Noord-Holland ondersteunt, ook financieel, drie pilots op het gebied van herstructurering en transformatie.

Kamp ondertekent vandaag ook de Retailinnovatie-agenda. Dit programma is een initiatief van de gemeente Den Haag met landelijke partners en een belangrijke nieuwe pijler onder de retailagenda. Lokale innovaties, kennis en nieuwe  producten, diensten en concepten worden gedeeld zodat ze ook door andere gemeenten, provincies en marktpartijen gebruikt kunnen worden.

Delen

Reageer

*

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *