nieuws

CBS: Nederland kan duurzamer

Als het gaat om duurzame ontwikkeling gaat het in Nederland op veel vlakken goed, maar er zijn ook zorgpunten. Dat meldt CBS in Meten van SDGs: een eerste beeld voor Nederland.

In 2015 stelden de Verenigde Naties zeventien duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen vast: de Sustainable Development Goals (SDGs). Deze SDGs worden wereldwijd gezien als de belangrijkste beleidsthema’s voor de komende 15 jaar. De SDGs bestrijken vele terreinen met meerdere subdoelstellingen, zoals het streven naar welvaart en gelijke verdeling, het tegengaan van klimaatverandering, het stimuleren van schone energie, en het bevorderen van de rechtsstaat en veiligheid.

Vergeleken met andere EU-landen gaat het in Nederland vooral goed op economisch vlak, de rechtsstaat en instituties, en op sommige terreinen van onderwijs en gezondheid. Het bruto binnenlands product per inwoner is internationaal gezien zeer hoog: Nederland stond in 2015 op de vijfde plaats van 28 EU-landen. Het bbp per inwoner was in 2015 hoger dan in 2000, ondanks de economische crisis die begon in 2008. Het vertrouwen in instituties is in Nederland zeer hoog vergeleken met andere EU-landen (plaats 3 van 18 EU-landen in 2014). Verder blijven steeds meer Nederlanders een leven lang leren. Hiermee stond Nederland op de vierde plaats van de 28 EU-landen in 2015.

Op andere gebieden gaat het minder goed, vooral bij klimaatbescherming, hernieuwbare energie, en economische en sociale ongelijkheid. Nederland stoot nog relatief veel broeikasgassen per inwoner uit en stond daardoor op plaats 25 in de EU-ranglijst in 2014. Nederland gebruikt nog steeds zeer weinig hernieuwbare energie: in 2015 slechts 5,9 procent van de totale energieconsumptie. Hiermee staat Nederland op de 26e plaats van de 28 EU-landen. Verder is de gezonde levensverwachting van Nederlandse vrouwen relatief laag in de EU (20e van de 28 landen in 2014); Nederlandse mannen staan nog in de middenmoot (12e van de 28).

De aanleiding voor de inventarisatie door CBS is een publicatie door de VN van een lijst met voorlopige indicatoren om de diverse subdoelstellingen van de SDGs te monitoren. Op dit moment is voor Nederland slechts een derde van de SDG-doelindicatoren direct meetbaar. Daarnaast zijn enkele aanvullende en alternatieve indicatoren toegepast, aldus CNS. Veel SDG-indicatoren moeten nog ontwikkeld worden. Hier ligt dus nog een grote opgave. Voor veel (sub)doelen ontbreken nog nationale ambities en doelstellingen die mede zullen bepalen welke indicatoren als eerste ontwikkeld worden.

Delen

Reageer

*

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *