nieuws

Nederland wil koploper zijn in gezonde en duurzame voeding

Op donderdag 26 januari vindt de eerste Nationale Voedseltop plaats. Honderdvijftig van de meest invloedrijkste beslissers uit de Nederlandse voedselwereld komen samen om invulling te geven aan het voedselbeleid van de toekomst. De Voedseltop wordt georganiseerd in The New Farm in Den Haag, een nieuw internationaal kenniscentrum voor landbouw in de stad.

Tijdens de Voedseltop presenteren CEO’s en directeuren van bedrijven, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen hun meerjarige afspraken om de transitie naar een veiliger, gezonder en duurzamer voedselsysteem te versnellen. De lat ligt hoog: over vijf jaar moet Nederland wereldwijd koploper zijn in gezonde en duurzame voeding.

Het kabinet heeft vorig jaar de transitie in het voedselsysteem ingezet met haar reactie op het WRR-advies Naar een voedselbeleid met de Voedselagenda voor veilig, gezond en duurzaam voedsel. De betrokkenheid en het commitment van het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties is groot.

Samen met de landbouw, voedingsmiddelenindustrie en kennisinstellingen investeert het kabinet in innovatieve en gezondere (export)producten. Voedsel moet met zo laag mogelijk uitstoot van broeikasgassen worden geproduceerd, waarbij rekening wordt gehouden met de draagkracht van de aarde, de biodiversiteit en het welzijn van de dieren.

Delen

Reageer

*

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *