nieuws

Nederlanders geven hun leven een 7,8

Nederlanders geven hun leven een 7,8. Ze voelen  zich gezond, hun levensverwachting stijgt en hun gevoelens van onveiligheid neemt af. Tegelijk vertaalt het economische herstel zich nog niet in een verbetering van de leefsituatie en zijn er hardnekkige verschillen tussen groepen in de samenleving. Dat blijkt uit De sociale staat van Nederland 2018 van het Sociaal en Cultureel Planbureau.

Aan de hand van kerncijfers brengt het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) jaarlijks de ontwikkelingen in kaart op het gebied van onderwijs, arbeid, inkomen, gezondheid, vrijetijdsbesteding, maatschappelijke participatie, sociale veiligheid en wonen. In De sociale staat van Nederland 2018 komt de objectieve leefsituatie aan bod, maar ook hoe Nederlanders zelf vinden dat het gaat. Hoe tevreden zijn zij over verschillende aspecten van hun leven en hoe kijken ze naar de maatschappij en politiek?

De uitkomsten op een rij:

  • Nederlanders hebben over het algemeen een hoge kwaliteit van leven. Het opleidingsniveau stijgt en na economisch roerige tijden neemt de werkloosheid af en herstelt de koopkracht.
  • Het aantal slachtoffers van criminaliteit daalt en gevoelens van onveiligheid nemen af. De kwaliteit van woningen blijft geleidelijk stijgen en de tevredenheid met de woning is hoog.
  • Bijna 80 procent van de Nederlanders voelt zich gezond en ruim de helft sport wekelijks; de levensverwachting stijgt door.
  • Al jarenlang waarderen Nederlanders hun leven gemiddeld met een 7,8 als rapportcijfer.
  • Op verschillende domeinen zijn er hardnekkige verschillen tussen groepen. Er zijn mensen waarbij een slechte objectieve leefsituatie gepaard gaat met ontevredenheid over het leven; in de afgelopen 10 jaar telkens zo’n 4 procent van de volwassen bevolking. In 2018 ongeveer 680.000 mensen.
  • In 2011 en 2016 voelden meer Nederlanders tussen de 18 en 64 jaar zich opgejaagd (43 procent resp. 39 procent) dan in 2006 (31 procent).
  • De maatschappelijke participatie is redelijk stabiel de afgelopen 10 jaar. Het aandeel dat vrijwilligerswerk doet schommelde tussen de 25 procent en 30 procent.
  • Sinds begin 2018 zijn Nederlanders positiever over de richting die het land op gaat. Er zijn grote opleidingsverschillen: 62 procent van de hogeropgeleiden vindt dat het de goede kant op gaat met Nederland, tegenover 47 procent van de middelbaar opgeleiden en 40 procent van de lageropgeleiden.
  • In Nederland is de misère-index van werkloosheid, het overheidstekort en de inflatie lager dan gemiddeld in de Europese Unie en is Nederland weer nagenoeg aanbeland op het niveau van voor de crisis.
Delen

Reageer

*

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *