nieuws

NL DIGIbeter

Het kabinet gaat van start met de Agenda Digitale Overheid: NL DIGIbeter. De agenda zet uiteen hoe het contact van de overheid met burgers en ondernemers slimmer, toegankelijker en persoonlijker kan. Hiermee wil het kabinet de kansen van digitalisering benutten en de regie van burgers en ondernemers versterken.
NL DIGIbeter is een gezamenlijke agenda van alle overheden met belangrijke publieke en private partners.

Door te experimenteren en innoveren moet de dienstverlening aan burgers en ondernemers worden verbeterd. Partijen zoals het bedrijfsleven en studenten worden betrokken om op een innovatieve manier maatschappelijke problemen op te lossen. Hiervoor stelt het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een innovatiebudget beschikbaar. Kleine marktpartijen krijgen ook de kans om mee te doen aan overheidsopdrachten en er wordt een MijnOverheid voor Ondernemers gelanceerd.
Iedereen moet op een begrijpelijke en veilige manier met de overheid kunnen communiceren. Daarom moet de digitale dienstverlening toegankelijker worden. Het kabinet wil daarom lokale initiatieven ondersteunen die mensen helpen om digitaal wegwijs te worden en de samenwerking met het bedrijfsleven zoeken. Om de dienstverlening daadwerkelijk toegankelijker te maken worden digitaal mindervaardigen betrokken bij de ontwikkeling en het testen van dienstverlening.
Nieuwe technologieën en het gebruik van data vragen om extra aandacht bij het beschermen van rechten en publieke waarden. Daarvoor doet het kabinet onderzoek naar de impact van digitalisering en het gebruik van data en algoritmen. De regie van burgers en ondernemers wordt versterkt. Burgers krijgen inzicht in wie, op welk moment en waarom hun gegevens heeft ingezien en zij krijgen het recht te om aanvragen digitaal te doen. Burgers en ondernemers krijgen ook de gelegenheid om in MijnOverheid verkeerd ingevulde gegevens te corrigeren.

Delen

Reageer

*

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *