nieuws

Ondermijnende criminaliteit

In de aanpak van georganiseerde, ondermijnende criminaliteit gaan gemeenten, politie, de Belastingdienst en het Openbaar Ministerie hun krachten bundelen met behulp van data analyse. Door beschikbare data te combineren en met behulp van moderne technieken deze informatie te analyseren, is het de bedoeling dat meer zicht ontstaat op patronen en structuren van georganiseerde criminaliteit. Hiertoe is vandaag op initiatief van minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de ‘City Deal – Zicht op Ondermijning’ ondertekend tijdens een bestuurdersconferentie in Nieuwegein.

De City Deal is een samenwerking tussen de gemeenten Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Tilburg en Utrecht, het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), de Nationale Politie, het OM en de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Veiligheid en Justitie en Financiën/Belastingdienst. Het komt voort uit het interbestuurlijke programma Agenda Stad. Steden, Rijksoverheid, de Europese Commissie, maatschappelijke partners en het bedrijfsleven werken hiermee samen aan het versterken van groei, leefbaarheid en innovatie in het Nederlandse en Europese stedennetwerk.

De integrale aanpak van georganiseerde, ondermijnende criminaliteit waarbij opsporingsdiensten en het OM met het lokaal bestuur gezamenlijk optrekken als één overheid wordt elk jaar intensiever. Met de City Deal verwachten de samenwerkende overheden onderliggende patronen van ondermijnende criminaliteit beter zichtbaar te kunnen maken, omdat ze beter gebruik kunnen maken van verschillende informatiebronnen in combinatie met nieuwe data-analysemethoden. Het gaat dus niet om het opsporen van individuele gevallen, maar het leggen van verbanden. Aan de basis hiervan ligt informatie die al aanwezig is bij het CBS, die vervolgens verrijkt wordt met aanvullende data van overheden en andere betrokken partijen. Dit gebeurt binnen de wettelijke kaders voor privacybescherming.

In de eerdergenoemde vijf gemeenten worden projecten opgestart die aansluiten bij lokale of regionale problematiek. De gekozen thema’s zijn ‘drugscriminaliteit’, ‘integriteit financiële stromen en vastgoedfraude’. De uitkomsten van de data-analyses uit de verschillende projecten zullen worden gebruikt om  te komen tot effectievere (preventie)strategieën en om de aanpak beter te kunnen toespitsen op kwetsbare maatschappelijke sectoren of beleidsterreinen.

Volgens minister Blok die de bestuurdersbijeenkomst opende, is een meer gerichte aanpak aan de hand van meer data en kennis van groot belang om de complexe en taaie problematiek van georganiseerde ondermijnende criminaliteit aan te pakken. Dit past volgens hem ook bij de ambities die de samenwerkende overheidspartijen hebben geformuleerd in de Toekomstagenda Aanpak Ondermijning. Deze Toekomstagenda beschrijft hoe de aanpak van ondermijnende criminaliteit de komende jaren versterkt en verbeterd kan worden en wordt binnenkort naar de Tweede Kamer gestuurd.

Delen

Reageer

*

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *