nieuws

Onderzoek naar werken bij de overheid

Het CBS is begin maart officieel gestart met het grootste enquêteonderzoek onder overheidswerknemers, over het werken in een overheidsorganisatie. Vorige week is het eerste deel van enkele tienduizenden brieven verzonden naar medewerkers. In totaal krijgen ongeveer 95.000 medewerkers een uitnodiging om deel te nemen aan het Werkonderzoek.

Het onderzoek komt in de plaats van het Personeels- en Mobiliteitsonderzoek dat tweejaarlijks in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties werd uitgevoerd. In het nieuwe onderzoek komen ook onderwerpen als organisatiecultuur, leiderschap, integriteit, inclusiviteit en ongewenste omgangsvormen nadrukkelijk aan de orde. De resultaten van dit Werkonderzoek worden eind 2019 op kennisopenbaarbestuur.nl gepubliceerd.

In december van 2018 publiceerde Publiek Denken in samenwerking met het Ambtenarenpanel een eigen onderzoek naar de werkbeleving van ambtenaren. Lees meer over de resultaten in de special over de publieke professional. Momenteel onderzoeken Publiek Denken en het Ambtenarenpanel hoe de Nederlandse digitale agenda vorm krijgt binnen overheidsorganisaties en in hoeverre ambtenaren bekend zijn met NL DigiBeter. Wilt u meedoen aan dit onderzoek, meldt u dan aan op de website van het Ambtenarenpanel.

Delen

Reageer

*

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *