nieuws

Personeelsmonitor 2016 online

Na jaren van stijging vlakt de gemiddelde leeftijd van gemeenteambtenaren af. Dit is met name te danken aan een hogere instroom van jongeren.  Waar voorheen de gemeente vooral een mannenbolwerk was, zijn er nu evenveel mannen als vrouwen werkzaam. Dit zijn de opvallendste resultaten uit het onderzoek voor de Personeelsmonitor 2016 die vanaf vandaag beschikbaar is op personeelsmonitor2016.aeno.nl.

In 2016 waren er 157.210 mensen werkzaam bij gemeenten, daarmee komt de daling van de gemeentelijke bezetting tot stilstand. Er is zelfs sprake van een stijging van 0,8 procent. De bezuinigingen lijken grotendeels achter de rug en 80 procent van de gemeenten verwacht stabiliteit of groei in hun formatie. Bij de G4 is het aandeel mannen nog iets groter dan dat van vrouwen, 52 om 48 procent. Maar over de gehele sector genomen werken er voor het eerst evenveel mannen als vrouwen bij gemeenten. En waar de gemiddelde leeftijd de laatste jaren gestaag richting de 50 kroop, is deze voor het eerst sinds jaren gelijk gebleven: 48,3 jaar. Dit betekent niet dat dat de samenstelling van het personeelsbestand gelijk is gebleven. Achter dit stabiele gemiddelde zit een toename van zowel het aantal medewerkers ouder dan 60 jaar als het aantal jonger dan 35 jaar. Het aandeel personen tussen de 35 en 60 jaar nam af.

Het instroompercentage van gemeenten is in twee jaar gestegen met 4,1 procentpunt. Van 3,5 procent in 2014 naar 6,2 procent in 2015 tot uiteindelijk 7,6 procent in 2016. Ruim 73 procent van de vacatures werd in 2016 met externen vervuld. De doorstroom is in 2016 gelijk gebleven, dit geldt min of meer ook voor de uitstroom (deze steeg van 6,2 naar 6,3 procent).

Het ziekteverzuimpercentage bij gemeenten is in 2016 met 0,3 procentpunt gestegen naar 5,6 procent. Deze stijging is te zien in alle klassen van gemeentegrootte. Deze stijging is vooral toe te schrijven aan de stijging van lang verzuim, deze steeg van 0,6 naar 0,9 procent. Het ziekteverzuim bij gemeenten ligt nog altijd ruim hoger dan het landelijke cijfer.

Delen

Reageer

*

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *