nieuws

Programma Erfgoed & Overheid van start

Het ministerie van OCW  start in samenwerking met het IPO en de VNG het programma Erfgoed & Overheid. De aanleiding: de uitvoering van erfgoedtaken in de fysieke leefomgeving staat bij gemeenten en provincies onder druk. Dit is zorgwekkend omdat gemeenten en provincies diverse (wettelijke) taken vervullen rondom archeologie, gebouwd erfgoed en cultuurlandschappen. Goede erfgoedzorg vraagt om een goed functionerende keten die van beleidsontwikkeling tot uitvoering is ingebed in de bredere zorg voor de leefomgeving.

In het tweede kwartaal van 2024 wordt in elke provincie een bijeenkomst georganiseerd. Gemeenten en de provincie gaan in gesprek over hun zorgen, de knel- en verbeterpunten die men ziet, wat er goed gaat en wat er van elkaar kan worden geleerd. De bijeenkomsten zijn bedoeld voor iedereen die een rol speelt in de wettelijke taken voor erfgoedzorg in gemeenten of provincies.

Vanuit het programma Erfgoed & Overheid zal op korte termijn hulp worden geboden: er wordt een multidisciplinair team ingericht dat kan helpen om erfgoed een rol te geven bij de grote transitieopgaven. Zo worden provincies en gemeenten (op aanvraag) gericht ondersteund bij de aanpak van vraagstukken op het gebied van erfgoed die samenhangen met bijvoorbeeld de energietransitie of woningbouwopgave.

De opbrengsten van de bijeenkomsten vormen de basis om de stimuleringsaanpak van het programma Erfgoed & Overheid verder vorm te geven. De insteek daarbij is om zoveel mogelijk te werken met maatwerkoplossingen, om zo de uitvoering van wettelijke taken structureel te versterken.

Beeld Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 

Delen

Reageer

*

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *