nieuws

Publiek Denken organiseert dialoogtafel over de groene overheid

Op dinsdag 20 juni aanstaande organiseert uitgever Publiek Denken in samenwerking met platform O een dialoogtafel over de groene overheid. In 2050 moet Nederland klimaatneutraal zijn en moeten grondstoffen efficiënt worden ingezet en hergebruikt, zonder schadelijke emissies naar het milieu. Voor zover er in 2050 nieuwe grondstoffen nodig zijn, worden deze op duurzame wijze gewonnen en wordt verdere aantasting van de sociale en fysieke leefomgeving en de gezondheid voorkomen.

Om deze doelstellingen te behalen, de energietransitie te versnellen en ons aan te passen aan het veranderende klimaat zijn inspanningen nodig vanuit overheid, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en de inwoners in Nederland.

Vanzelfsprekend spelen gemeenten, provincies en rijksoverheid een belangrijke rol in het faciliteren van deze verduurzaming. Dat doen ze onder andere met ondertekening van een manifest waarmee ze zich verplichten scherpere eisen te stellen aan duurzame inkoop, omdat veel gemeenten ondanks veelbelovende initiatieven nog niet voldoen aan de gestelde norm om vanaf 2015 voor 100 procent duurzaam in te kopen. Ook verduurzaming van maatschappelijk vastgoed (sociale woningbouw, overheidsgebouwen, sporthallen, etcetera) wordt een noodzaak om tegemoet te komen aan de afgesproken klimaatdoelstellingen. Met de Nationale klimaatadaptatiestrategie en het rijksbrede programma Nederland circulair in 2050 speelt de overheid een aanjagende en deelnemende rol in het vervullen van de duurzaamheidsambities.

In de dialoogtafel willen we met elkaar in gesprek over hoe we onze doelstellingen moeten behalen. Zitten we op de juiste koers? Welke stappen moeten er worden ondernomen? Hoe kunnen rijk, regionale en lokale overheden elkaar versterken? Op welke wijze kunnen we burgers en bedrijfsleven, die zelf ook initiatieven ontplooien en uitrollen, faciliteren? We gaan op zoek naar antwoorden samen met de volgende panelleden: 

  • Stephan Brandligt, wethouder werk, duurzame ontwikkeling en beheer van de stad bij de gemeente Delft;
  • Rik Leemans, hoogleraar milieusysteemanalyse bij universiteit Wageningen;
  • Jan Nieuwenhuis, programmadirecteur biobased economy bij het ministerie Economische Zaken;
  • Meindert Smallenbroek, directeur energie en omgeving bij het ministerie van Economische Zaken;
  • Marjolein Demmers, directeur De Groene Zaak;
  • Marc Pruijn, programmaleider circulaire economie bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Van de discussie wordt een journalistiek verslag gemaakt en gepubliceerd in de special en e-zine Groene overheid en op de websites Publiekdenken.nl en Platformoverheid.nl. Het debat zal live te volgen zijn via Facebook van @PubliekDenken

Overige informatie
De dialoogtafel vindt plaats op 20 juni van 15:00 uur tot 17:00 uur bij Publiek Denken in Den Haag. Aanmelden kan bij Lars van der Linden, e-mail Lars@publiekdenken.nl.

Delen

Reageer

*

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *