nieuws

1 Miljard voor publiek-privaat onderzoek

Bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden hebben in 2015 in totaal voor één miljard euro geïnvesteerd in gezamenlijk publiek-privaat onderzoek via de Topsectoren. Het resultaat is een verdubbeling ten opzichte van de ambities van het kabinet. Het bedrijfsleven heeft bovendien 48 procent van de investeringen gefinancierd, een resultaat ruim boven de ambitie van 40 procent.

Met behulp van TKI-toeslagen (Topconsortia voor Kennis en Innovatie) zijn succesvolle programma’s opgestart, zoals het Delftse QuTech waar gebruik wordt gemaakt van de bijzondere eigenschappen van kleine deeltjes om kwantumcomputers te ontwikkelen. Een ander sprekend voorbeeld is Advanced Research Center CBBC in Utrecht waar de kersverse Nobelprijswinnaar Ben Feringa voorzitter van is. Dit onderzoekscentrum pakt belangrijke energie- en chemievraagstukken aan die gemoeid zijn met het groeiende beroep op de eindige voorraad grondstoffen.

De ambitie van het kabinet was publieke en private partijen in 2015 voor tenminste vijfhonderd miljoen euro in de TKI’s te laten participeren, met tenminste 40 procent financiering door het bedrijfsleven. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft de omvang van deze programma’s in 2015 uiteindelijk becijferd op meer dan één miljard euro. Hiervan is 48 procent door het bedrijfsleven gefinancierd. De kabinetsdoelstelling is daarmee dus tweemaal overtroffen. Concreet betekent dit, dat het bedrijfsleven bijna vijfhonderd miljoen euro investeert in kennis en onderzoek ten behoeve van de Topsectoren.

Uit het recent verschenen Global Competitiveness Report van het World Economic Forum loopt Nederland op het gebied van samenwerking tussen kennisinstellingen en bedrijven voorop. De TKI’s zorgen voor afstemming en samenwerking van onderzoeks- en innovatieactiviteiten en meer strategische samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen en de overheid. De toeslag wordt ingezet voor publiek-private samenwerkingsprojecten, netwerkactiviteiten en innovatie-adviesdiensten. Voor elke euro die de private sector investeert in R&D bij een onderzoeksorganisatie, ontvangt het TKI 0,25 euro. Het TKI financiert hiermee weer nieuw publiek-privaat onderzoek.

 

 

Delen

Reageer

*

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *