nieuws

Ruim 94 procent (belasting)verordeningen rechtsgeldig

Voor de derde achtereenvolgende keer is er bij gemeenten, provincies en waterschappen verbetering te zien in het rechtsgeldig bekendmaken van vastgestelde verordeningen. Waar in 2016 nog 92,4 procent van de (belasting)verordeningen rechtsgeldig bekendgemaakt werd, is dit percentage in 2017 gestegen naar 94,2 procent. Ten opzichte van de eerste meting in 2014 is dit een verbetering van meer dan 10 procent. Dit blijkt uit een jaarlijks onderzoek van bestuurskundig onderzoeks- en adviesbureau Daadkracht.

In de maanden november en december van 2017 stelden gemeenten, provincies en waterschappen in totaal 4.693 verordeningen vast. Het overgrote deel hiervan betrof belastingverordeningen. Hoewel ruim 94 procent van deze verordeningen rechtsgeldig bekendgemaakt is, maakte toch 23 procent van de overheidsorganisaties één of meerdere verordeningen niet rechtsgeldig bekend. Dit heeft tot gevolg dat verordeningen niet – of slechts deels in werking treden en het is daardoor niet mogelijk deze uit te voeren of te handhaven.

Ondanks het feit dat bijna een kwart van de decentrale overheden in 2017 één of meerdere verordeningen niet correct bekendgemaakt heeft, is er wel verbetering te zien. In 2015 was dit percentage namelijk nog 35 procent en in 2016 was dit 26,9 procent. Naar verwachting zal het percentage overheden die verordeningen niet correct rechtsgeldig bekendmaken, blijven dalen.

Opmerkelijk is dat decentrale overheden die verordeningen bekendmaken via een eigen publicatieblad, relatief minder verordeningen rechtsgeldig bekendmaken (56 procent) dan overheden die gebruik maken van DROP of de GVOP (96,3 procent).

Zowel gemeenten, als provincies, als waterschappen zetten de stijgende lijn in het rechtsgeldig elektronisch publiceren voort. Opvallend is dat er in 2017 voor de eerste keer een verslechtering te zien is in het rechtsgeldig elektronisch bekendmaken bij gemeenten met 25.000 – 50.000 inwoners. In alle overige inwonersklassen is wel verbetering te zien vergeleken met voorgaande jaren.

Vertegenwoordigers van gemeenten, provincies en waterschappen kunnen een gratis rapportage op maat voor de eigen organisatie opvragen via www.daadkracht.nl/onderzoek.

Delen

Reageer

*

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *