nieuws

Publiek Denken publiceert special over regionale aanpak energietransitie

De energietransitie biedt vele partijen zowel kansen als uitdagingen. Een belangrijk deel van het werk moet worden uitgevoerd door decentrale overheden. Er komen dertig Regionale Energiestrategieën, die naar eigen inzicht hun opgave voor meer hernieuwbare energie mogen invullen. Zo moeten gemeenten ervoor zorgen dat wijken van het gas af gaan en dat er ruimte komt voor windmolens en zonnepanelen.

Deelname van burgers is daarbij een elementair onderdeel. Belangrijk is dat zij niet de dupe worden van de overgang naar een CO2-neutrale samenleving: betaalbaarheid en haalbaarheid zijn van het grootste belang.

Wie neemt het voortouw en de verantwoordelijkheid in de energietransitie? Hoe zorg je ervoor dat je als overheid geen remmende factor wordt op de realisatie van energietransitie? Welke oplossingen zijn er mogelijk waarbij lusten en lasten eerlijk worden verdeeld? Het antwoord op deze en andere vragen leest u in de Publiek Denken-special Groen akkoord. 

Lees hier het e-zine Groen akkoord: Regionale aanpak energietransitie

Aan bod komen onder andere:

  • SECTORTAFELS – Momenteel werken de vijf sectortafels aan de uitwerking van het Voorstel voor hoofdlijnen van het Klimaatakkoord (VHKA) dat ze afgelopen zomer publiceerden. Het streven is om begin december met een concept-Klimaatakkoord met zoveel mogelijk concreet uitgewerkte afspraken te komen. Een interview met Kees Vendrik, Annemieke Nijhof en Pieter van Geel.
  • OP DE MINISTERIES – Niet alleen aan de sectortafels heeft men de afgelopen maanden de handen uit de mouwen gestoken maar ook op de departementen is veel werk verzet. De meest betrokken DG’s hebben bijna dagelijks intensief overleg met elkaar gevoerd. Dat heeft de eendracht flink versterkt.
  • ENERGIE-INNOVATIE – Het succes van de energietransitie hangt af van hoe we met innovatieve technologie steeds meer woningen kunnen verduurzamen. Maar ook een belangrijke vraag is: hoe krijg je de bewoners mee? ‘We hebben concrete en aantrekkelijke proposities nodig,’ zegt Michiel Kirch, directeur TKI Urban Energy.
  • EFFECTEN ENERGIETRANSITIE – Het Voorstel voor hoofdlijnen van het Klimaatakkoord leidt tot de beoogde vermindering van de CO2-uitstoot. Maar volgens PBL-directeur Hans Mommaas is er nog zoveel onduidelijk over de benodigde maatregelen dat de gevolgen voor de samenleving moeilijk zijn in te schatten.
  • ARBEIDSMARKT – Wat betekent de energietransitie voor de Nederlandse arbeidsmarkt? ‘In de toekomst kijken is lastig,’ zegt voorzitter van de SER Mariëtte Hamer. ‘Vast staat dat het rijk een bijzondere verantwoordelijk-heid heeft. Een lerende aanpak en een inclusieve transitie zijn daarbij de sleutelwoorden.’
  • IBP – Het Interbestuurlijk Programma (IBP) past in de maatschappelijke en politieke trend van decentralisatie. Meer verantwoordelijkheden worden regionaal en lokaal belegd. Nieuw is de toepassing van deze uitgangspunten bij een zo omvangrijk onderwerp als de energietransitie.
  • REGELGEVING – Het wettelijk fundament voor de energietransitie is verouderd. Nieuwe regelgeving is hard nodig, vooral voor gemeenten, om de ambitieuze klimaatdoelen te realiseren. Een interview met programmamanager Energie Lian Merkx van VNG en hoogleraar Saskia Lavrijssen van Tilburg University.
Delen

Reageer

*

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *