nieuws

Van wensen en ambities naar echte digitale dienstverlening

In het Muntgebouw in Utrecht organiseerde Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, RVO.nl, op 27 november weer een Gebruikersdag Digitale Overheid. Een dag waarin de digitale dienstverlening naar ondernemers centraal staat, maar hoe vertaal je het beleid naar concrete diensten?

Gé Linssen, afdelingshoofd Digitale Overheid bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), beet het spits af met een overzicht van de belangrijkste punten op de digitaliseringsagenda van het kabinet. Hij noemde vijf hoofdpunten van het kabinet: innovatie, de bescherming van grondrechten en publieke waarden, toegankelijkheid, een meer persoonlijke dienstverlening en het jaarlijks actualiseren van deze agenda.
Uitgangspunten voor het stap voor stap verbeteren van de digitale dienstverlening, in een ‘permanente beta’-houding zoals Linssen meldde. Waarbij gelijkheid, privacy en democratie voorop staan. Het zijn ook onderwerpen die in beweging zijn: discussie en onderzoek worden gestimuleerd, bijvoorbeeld door te debatteren over het gebruik van data, algoritmen en automatische beslissingen.

Ambities in beleid
Daarbij stelt het kabinet voorop dat de digitale overheid voor iedereen toegankelijk en begrijpelijk moet zijn. We moeten allemaal kunnen (blijven) meedoen en dat stelt eisen aan onder meer taalgebruik, betaalbaarheid en de mate van digitale vaardigheid. Om bedrijven optimaal te kunnen bedienen is een meer persoonlijke benadering van belang. Klantreizen, het centraal stellen van de behoefte van de gebruiker, vormen een goed uitgangspunt daarbij. Verder wil het kabinet overheidsportals standaardiseren en up-to-date brengen om de interactie met de overheid voor bedrijven en burgers makkelijker te maken. Een jaarlijkse herziening van de Digitale Agenda is noodzakelijk, constateerde Linssen. Dat kan bijvoorbeeld door middel van debatten met de Tweede Kamer, maar ook door actief samenwerking met organisaties en de samenleving te zoeken. Hij benadrukte dat het een rolling agenda betreft, die zich steeds verder ontwikkelt en waarvan het einde nog onbekend is. Het ministerie van BZK ‘beheert’ de digitaliseringsagenda: de samenhang in de ambities, de richting van het beleid en de uitvoering is daarbij gebaat.
Linssen benadrukte het belang van samenwerking tussen overheidsinstanties en uitvoeringsorganisaties. Hij schetste het beeld van een planetenstelsel, waarvan de onderdelen ieder een eigen rol hebben in samenhang met de anderen. Dagvoorzitter Gaston Vilé vroeg Linssen onder meer of hij tips had voor de aanwezigen. ‘Besef dat we in een fase zitten van zoeken naar evenwicht en stel je vraag,’ antwoordde Linssen.

Concrete dienstverlening
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland vertaalt het beleid naar concrete dienstverlening voor ondernemers. Evenals veel van de aanwezige bezoekers, zoals gemeenten, uitvoeringsinstanties of provincies. Mariska Schiphorst (afdelingsmanager Klant, Advies & Informatie – Digitale dienstverlening bij RVO.nl.) herkent het verhaal van Gé Linssen. ‘We staan aan de vooravond van grote stappen als het gaat om de digitale dienstverlening door de overheid aan ondernemers. Denk aan MijnOverheid voor Ondernemers, de Toegangsverleningservice, het inzetten van kunstmatige intelligentie en data. We gaan van de vergaderen- de tekentafel naar de uitvoering van onze wensen en ambities. Daarbij stellen we de behoefte van de ondernemer centraal. Het moet niet uitmaken waar die bij de overheid aanklopt, we moeten de ondernemer gewoon zo goed en zo snel mogelijk helpen. Bijvoorbeeld door niet steeds naar informatie te vragen die al bij de overheid bekend is, of door op grote schaal regelhulpen in te zetten, die ondernemers op een gemakkelijke manier inzicht bieden in de wet- en regelgeving die in hun situatie van toepassing is.’
‘De komende tijd moeten we nog meer meedenken met de klant. We moeten uit de brij van overheidsinformatie precies de juiste stukjes bieden, bijvoorbeeld door gebruik te maken van data-analyse en kunstmatige intelligentie. Praktische ondersteuning en uitvoering van de digitale dienstverlening. De grenzen tussen de verschillende overheidsorganisaties moeten verder vervagen, we moeten onze krachten bundelen zodat optimale digitale dienstverlening aan ondernemers een normaal deel van ons dagelijks werk wordt.’
In diverse workshops werden reeds gerealiseerde diensten toegelicht maar ook benodigde functionaliteiten. Bijvoorbeeld in de workshop over het Federatief Berichten Stelsel. Het belang van veilig berichtenverkeer tussen ondernemer en overheid is evident. Daarvoor bestaat al de Berichtenbox voor bedrijven. Ondernemers moeten die zelf aanmaken en hebben daarvoor een e-Herkenningsmiddel nodig. Dat blijkt soms een drempel te zijn. De Berichtenbox voor bedrijven wordt de komende jaren geleidelijk vervangen door een nieuw systeem: het Federatief Berichten Stelsel. Dat maakt veilige communicatie met de overheid mogelijk, vanuit de eigen omgeving van de ondernemer. Door bijvoorbeeld aan te geven waarover en hoe vaak de ondernemer wil communiceren, ontstaat een profiel voor meer persoonlijke dienstverlening zoals notificatie van nieuwe berichten en een overzicht van alle relevante ‘Mijn’-omgevingen van de overheid.

Persoonlijker
MijnOverheid voor Ondernemers stond in een andere workshop centraal. Ook deze oplossing is bedoeld om de interactie met de overheid persoonlijker en gemakkelijker te maken. Het biedt ondernemers onder meer inzicht in geregistreerde gegevens, een digitaal postvak, handige functionaliteiten zoals een seintje bij wijzigingen in de wet- en regelgeving waarmee ze te maken hebben, en een service die formulieren voorinvult met al bekende informatie. De eerste versie van MOvO wordt in 2019 gelanceerd.

SBIR NEO BV en Platform Forus
Het slot van de Gebruikersdag Digitale Overheid draaide om Small Business Innovation Research, SBIR. Via die competitie vraagt de overheid bedrijven om innovatieve oplossingen te bedenken voor maatschappelijke vraagstukken. De overheid kan de ontwikkeling daarvan meefinancieren en het uiteindelijke resultaat eventueel afnemen. NEO BV is actief op het gebied van aardobservatie. Door satellietbeelden te vergelijken en te analyseren kunnen veranderingen worden opgespoord. Handig voor het correct bijhouden van overheidsregistraties. Platform Forus is gericht op persoonlijk datamanagement. Daartoe wordt de identiteitsapp Me ontwikkeld die gebruikers de regie over hun eigen gegevens moet geven. Twee voorbeelden van ‘samen werken met de markt’ om te innoveren in de dienstverlening aan ondernemers

Voor meer informatie over digitale dienstverlening van de overheid (voor mede-overheden) en presentaties van de gebruikersdag: Klik hier

Delen

Reageer

*

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *