nieuws

Verkenning Brede Welvaart

De drie Nederlandse planbureaus PBL, SCP en CPB gaan gezamenlijk een Verkenning Brede welvaart opstellen, die in 2018 op Verantwoordingsdag zal verschijnen. Dit staat in de vandaag verschenen Policy Brief Naar een verkenning Brede welvaart van PBL, SCP en CPB.

In de Policy Brief zetten de drie planbureaus hun voornemens uiteen. Hun doel is om welvaart te gaan meten aan de hand van een brede set van indicatoren, zodat ook zaken die nu niet worden gemeten in het bbp (bruto binnenlands product), zoals milieu-effecten, vrije tijd en vrijwilligerswerk, straks zichtbaar worden gemaakt. Daarmee kan recht worden gedaan aan alle relevante aspecten van welvaart, zonder deze bij elkaar op te tellen. In de Verkenning hanteren de drie planbureaus gezamenlijk drie perspectieven: het kwaliteit-van-leefomgeving perspectief, het kwaliteit-van-leven perspectief en het welvaartseconomisch perspectief.

De planbureaus maken de Verkenning op uitnodiging van het kabinet, als uitvloeisel van het rapport van de Tijdelijke Commissie Breed Welvaartsbegrip (de Commissie Grashoff). Het CBS werkt gelijktijdig – ook op verzoek van het kabinet – aan een Monitor Brede welvaart. Bij het opstellen van de Verkenning Brede welvaart zullen de planbureaus de indicatorenset die het CBS gaat ontwikkelen als uitgangspunt gebruiken.

Delen

Reageer

*

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *