nieuws

Waterschappen en bedrijven presenteren plan voor betere samenwerking

Samenwerken aan een waterbestendig Nederland. Om dat te kunnen, ontwikkelden waterschappen en marktpartijen gezamenlijk het visiedocument De waterschapsmarkt van de toekomst, bouwstenen voor vernieuwing.

De waterschappen staan voor grote opgaven in het waterbeheer. Daarnaast zijn er maatschappelijke ontwikkelingen als klimaatverandering, technologische ontwikkelingen en burgerparticipatie die veel invloed hebben op de manier van werken in de waterschapsmarkt. Dit maakt dat een andere relatie tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers en een andere manier van samenwerken noodzakelijk is.

In het nieuwe visiedocument zijn drie bouwstenen benoemd die bijdragen aan vernieuwing in de waterschapsmarkt.

 • Maximale maatschappelijke waarde
  Het is tijd om meer integrale en projectoverstijgende kennisuitwisseling te laten plaatsvinden binnen de sector. Als opdrachtgever zullen de waterschappen meer uit moeten gaan van maatwerk in hun uitvraag naar kennis en capaciteit met meer focus op maatschappelijke waarde.
 • De mens staat centraal
  De nadruk die nu ligt op het contract moet verschuiven naar een nadruk op contact (mensen en vakmanschap). Er moet meer samenwerking tussen waterschappen (opdrachtgever) en markt (opdrachtnemer) plaatsvinden op basis van gelijkwaardigheid en complementariteit.
 • Een gezonde bouwkolom
  Risico’s moeten worden beheerst en beheersmaatregelen beter worden verdeeld. Hierbij moet meer ruimte komen voor ketensamenwerking. Daarnaast is het doel: een eerlijk verdienmodel voor alle partijen.

  Opdrachtgevers en opdrachtnemers zijn het unaniem eens over de urgentie en noodzaak voor betere samenwerking. De nadruk van het nieuwe visiedocument ligt daarom op implementatie van de bouwstenen in projecten en programma’s. Het is gericht op ‘het doen’ met als gezamenlijk doel als sector bij te dragen aan het zorgen voor droge voeten, schoon water en voldoende water in Nederland.

Delen

Reageer

*

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *