nieuws Bestuurskracht

Helft politieke ambtsdragers krijgt te maken met agressie

Van de decentrale politieke ambtsdragers zoals burgemeesters, waterschapbestuurders en Statenleden heeft 49 procent het afgelopen jaar te maken gehad met agressie of intimidatie. Dat blijkt uit de Monitor Integriteit en Veiligheid 2022.

In 2014 lag dit percentage nog op 26 procent. Een derde van de ambtenaren heeft het afgelopen jaar te maken gehad met agressie of geweld.

De bestuurders, politici en ambtenaren geven in het onderzoek aan dat bedreiging, intimidatie en geweld invloed hebben op hun werkplezier en geestelijke gezondheid. Het aantal incidenten waarvan melding is gemaakt, is gestegen van 68 naar 72 procent.

Eerder dit jaar maakte de minister bekend dat er de komende tien jaar 100 miljoen euro extra geïnvesteerd wordt in het weerbaarder maken van het openbaar bestuur. Een deel van het extra geld gaat dit jaar naar de ondersteuning van kleinere gemeenten. Zij missen volgens de minister vaak de capaciteit die nodig is om de organisatie te versterken. Met het geld kunnen gemeenten bijvoorbeeld de onderlinge samenwerking versterken en trainingen opzetten om gevallen van ondermijning te herkennen en tegen te gaan.

Met de aanpak Veilig werken wil het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) zich inzetten voor het creëren van een agressie- en geweldsvrije werkomgeving voor bestuurders, politici en ambtenaren. Doel daarvan is het voorkomen van incidenten en optreden en goede nazorg bieden in het geval van een incident.

Delen

Reageer

*

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *