nieuws Bestuurskracht

Schrikbarende toename regionale verschillen

Het beleid van het kabinet moet zich richten op het tegengaan van onwenselijke verschillen, er moet worden geïnvesteerd in regionale ontwikkeling op de lange termijn en beleid moet om meer draaien dan enkel economisch rendement. Dat adviseren de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli), de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving (RVS) en de Raad voor het Openbaar bestuur (ROB) in het advies Elke regio telt! Een nieuwe aanpak van verschillen tussen regio’s.

De toename van onwenselijke verschillen tussen regio’s in Nederland is ‘schrikbarend’, is te lezen in het advies. In sommige regio’s zoals Twente, Zeeuws-Vlaanderen en Parkstad Limburg, zijn er onder meer een lagere levensverwachting en slechter bereikbare banen.

De drie raden pleiten voor ander beleid, waarin het realiseren van brede welvaart overal in Nederland voorop staat. Hiervoor is het nodig dat de rijksoverheid bij de verdeling van gelden over de regio’s naast economisch rendement ook de bredere maatschappelijke opbrengsten meeweegt. Dit moet eraan bijdragen dat een betere spreiding van onderwijs, zorg en rijksorganisaties over het land wordt gerealiseerd.

Daarnaast willen de raden dat de regio’s zelf kansenagenda’s ontwikkelen voor de lange termijn. Deze moeten de basis vormen voor langjarige en substantiële investeringen in de regio door het kabinet. Tot slot is een forse verbetering van de relaties tussen regio’s en rijk noodzakelijk om het belang van regionale ontwikkeling beter mee te kunnen wegen in het rijksbeleid en om regio’s meer stem te geven in de besluiten hierover.

Om de onwenselijke verschillen tussen regio’s te verkleinen vinden de drie adviesraden dat in het hele land een basis van bereikbare voorzieningen beschikbaar moet zijn.

De ongelijkheid tussen regio’s is schadelijk voor het vertrouwen van mensen in de overheid en in de democratie, stellen de raden. Bovendien bemoeilijken de verschillen tussen regio’s een effectieve aanpak van grote nationale vraagstukken zoals de energietransitie, de woningbouwopgave en de hervorming van de landbouw.

Delen

Reageer

*

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *