nieuws Bestuurskracht

Samen werken aan brede welvaart

Overheidsbeleid is te veel gericht op het faciliteren van winstmaximalisatie voor bedrijven en te weinig op het welzijn van inwoners. Dat stellen Vincent Hoek en Mark Dierkes, die beiden een bijdrage leverden aan De Democratische Lente; de strijd om de welvaart.

Kijk je naar het bruto binnenlands product, dan kun je gemakkelijk concluderen dat het goed gaat met de Nederlandse economie. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) becijferde dat het bbp per inwoner in 2021 uitkwam op ruim 49.000 euro. Maar dat staat in schril contrast met andere cijfers van datzelfde CBS, waaruit blijkt dat ruim 1 miljoen mensen het risico loopt op armoede. Mark Dierkes is programmamanager bij I-Interim Rijk en bedrijfskundige. ‘Het bbp kan groeien,’ zegt hij, ‘maar wat betekent dat voor het welzijn van inwoners? Dat is de vraag die we onszelf als maatschappij moeten stellen om de toegevoegde waarde van de staat te optimaliseren.’ Die vraag staat centraal in het boek De Democratische Lente; de strijd om de welvaart. De onlangs overleden futuroloog en emeritus hoogleraar toekomstonderzoek aan de Universiteit Twente Wim de Ridder beschrijft daarin de zoektocht naar het vergroten van de brede welvaart, een graadmeter die volgens hem draait om welzijn of geluk. In tien cases laten de auteurs zien op welke manieren overheid, bedrijfsleven en inwoners samen kunnen werken om aan die brede welvaart bij te dragen.

Het World Economic Forum (WEF) schreef in 2017 voor het eerst over de noodzaak van een zogeheten fourth-sector economic strategy. Volgens het WEF dient er een vierde sector te komen, naast de publieke, de private en de non-profitsector: for benefit. In deze vierde sector komen de andere sectoren samen om doelen te realiseren die bijdragen aan het welzijn van de gehele samenleving. Voorbeelden van dergelijke doelen zijn de Sustainable Development Goals (SDG’s) of het Klimaatakkoord van Parijs.

*Dit is het eerste deel van een artikel uit Publiek Denken 38: Dienstverlening. Lees hier verder

Beeld: Aad Goudappel

Delen

Reageer

*

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *