nieuws Bestuurskracht

Burgerparticipatie in Putten

De gemeente Putten betrekt inwoners bij het beleid aan de hand van een participatie­leidraad. Maar het belang­rijkste is zichtbaar zijn, vindt wethouder Ewoud ’t Jong. Participatie vraagt wel wat van de ambtenaren, maar de leidraad helpt.

Voor Ewoud ’t Jong (SGP, met onder meer participatie en communicatie in zijn portefeuille) is participatie een wederkerig proces, dat door de gemeente wordt gestructureerd. ‘Putten kiest ervoor om inwoners zo vroeg mogelijk bij ontwikkelingen in zowel het fysieke als het sociale domein te betrekken. Dat doen wij het aan de hand van een participatieleidraad. Wij vragen zowel van externe initiatiefnemers als van onze ambtenaren dat ze deze leidraad hanteren. Die duidelijkheid is gewenst om inwoners een reëel perspectief te bieden. Er zit van nature spanning in de relatie tussen individuele belangen en het algemeen belang. Dat maakt dat participeren niet per definitie leidt tot een coproductie van beleid. Soms is er louter sprake van het (tijdig en volledig) informeren van onze inwoners.’

Klankbordgesprekken
De gemeente Putten stelt zich daarin actief op, zegt ’t Jong. ‘Dat doen wij door zichtbaar te zijn en onze inwoners en partners stelselmatig te wijzen op de mogelijkheden om mee te praten en mee te doen. Dat doen wij niet met grootse nota’s. Burgerparticipatie geldt in Putten als een niet vrijblijvende intentie. Goed voorbeeld hiervan zijn de regelmatige klankbordgesprekken die ik met een delegatie van agrarisch Putten heb. Die gesprekken hebben ertoe geleid dat wij samen, boeren en gemeente, een best diepgaand onderzoek hebben laten uitvoeren naar het perspectief van boeren in Putten. Aan die gesprekken ligt geen besluit ten grondslag. Die zijn spontaan ontstaan en die koester ik. Die geven je echt het gevoel dat wij samen aan de slag zijn. Dit vanzelfsprekend vanuit ieders eigen verantwoordelijkheden.’

*Dit is het eerste deel van een artikel uit Publiek Denken 47: Burgerparticipatie. Lees hier verder
Delen

Reageer

*

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *