nieuws Bestuurskracht

Burgerparticipatie is goed te doen

Burgerparticipatie vraagt nogal wat van gemeenten. Sommige hebben er negatieve ervaringen mee, andere juist positieve. Met de Publiek Denken Barometer Burgerparticipatie willen Peter van Hoesel en Rob van Engelenburg gemeenten aan het denken zetten over het nut en de noodzaak van participatie. De Barometer is nadrukkelijk niet bedoeld als wedstrijd. Het doel is dat gemeenten van elkaar leren hoe burgerparticipatie het beste functioneert en welke valkuilen ze beter kunnen vermijden.

Peter van Hoesel en Rob van Engelen­burg houden zich al langere tijd met participatie bezig. Als toegepast sociaalwetenschappelijk onderzoeker heeft Van Hoesel zijn hele loopbaan overheidsbeleid onderzocht. Daarnaast was hij actief op gemeenteniveau, onder meer als raadslid. Rob van Engelenburg is sinds 2010 bezig met constructieve burgerparticipatie, onder meer bij individuele projecten als de Rijnlandroute (verbinding A4 – N44 bij Leiden: burgerinitiatief heeft de boortunnel gelanceerd geheel onder Voorschoten door) en ruim tien andere projecten. Daarnaast is hij mede-initiatiefnemer van Alliantie Burgers Voorschoten en heeft hij samen van Van Hoesel en anderen het Kenniscentrum Burger & Overheid opgericht, dat onder meer een leergang burgerparticipatie heeft ontwikkeld.

Burgerparticipatie is volgens Van Hoesel en Van Engelenburg voor gemeenten een lastig onderwerp en daardoor worden kansen op beter beleid vaak niet benut. Van Engelenburg: ‘Na de gemeenteraads­verkiezingen van maart 2018 heeft ongeveer twee derde van alle gemeenten burgerparticipatie hoog in het coalitievaandel gezet, maar het omzetten van woorden en papier in daden is een zoektocht gebleken. Dat neemt niet weg dat er genoeg goede voorbeelden en praktijkervaringen zijn. Met de Barometer Burgerparticipatie willen we meer zicht krijgen op het proces van samenwerking tussen inwoners en bevoegd gezag. Hoe werkt het? Welke rol heeft het college, de raad, de ambtenarij en last but not least: de inwoners? Wat gaat goed en fout, waar zitten de voorbeeldprojecten en hoe werken die? Wat kunnen gemeenten en burgers hiervan leren? De praktijk als leerschool dus.’

*Dit is het eerste deel van een artikel uit PD 30 Burgerparticipatie: Eenrichtingsverkeer of cocreatie? Lees hier verder

Delen

Reageer

*

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *