nieuws Bestuurskracht

‘Burgerparticipatie zaak van het college’

Raadsleden dienen het organiseren van burgerparticipatie over te laten aan het college en de ambtenarij. Zeker in kleinere gemeenten heeft de raad te weinig middelen en ondersteuning om dit zelf te doen.

Dat zegt van Julien van Ostaaijen, universitair docent Bestuurskunde aan de Universiteit Tilburg. Hij ziet voor raadsleden wel een belangrijke rol weggelegd in contact met burgers en de samenleving.

Daarnaast kunnen raadsleden burgers met vragen of problemen doorverwijzen naar de juiste instantie. Ook zouden zij er goed aan doen zelf contact te maken met burgers om erachter te komen wat hen bezighoudt.

Het daadwerkelijke participatieproces kunnen zij dus het beste overlaten aan college en ambtenarij, maar ze moeten wel controleren of het participatieproces goed geregeld is. Daarbij dienen ze vooral te letten op of alle burgers die dat willen, de kans krijgen zich te laten horen en of rekening wordt gehouden met de stem van de ‘stille minderheid’.

Delen

Reageer

*

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

  1. Ik ben het niet eens met bovenstaand artikel dat burgerparticipatie alleen een zaak is van het college. Volgens mij is burgerparticipatie voor beide bestuursorganen t.w. het college van B&W en de gemeenteraad van belang. Immers de gemeenteraad is het hoogste orgaan binnen de gemeente omdat zij door haar burgers in de gemeente gekozen wordt. De raad dient gebruik te maken van instrumentaria om haar burgers te consulteren over bepaalde thema’s die hen voorgelegd wordt door het college aan de achterkant maar soms ook aan de voorkant door soms ook eigen initiatieven te ontplooien en deze te laten uitvoeren door het college. Vooral voor de burger moet de gemeenteraad zichtbaar zijn en blijven. Immers zoals ik al aangaf de burgers kiezen niet het college maar de gemeenteraad zodat de raad voor de burger zeker in beeld en ook zichtbaar moet blijven en zijn en een van de instrumenten hiervoor is de burgerparticipatie.

  2. Merkwaardig betoog van deze bestuurskundige. Contact met de burgers is centraal voor Raadsleden. In Duitsland heb je indrukwekkende voorbeelden. Het boek van Strothman, Wir holen euch ab, en zijn door de Bosch Stiftung gefinancierde projecten om de gekozen parlementsleden van de Bundestag met hun achterban permanent te verbinden zijn inspirerend.