nieuws Bestuurskracht

Burgers gelijkwaardig aan de ontwerptafel van beleid

Uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) blijkt dat veel mensen in ons land een grote afstand ervaren tot de overheid. Ze hebben het gevoel dat de overheid niet weet wat er bij hen speelt en de problemen van ons land niet oplost. In een nieuw essay geeft SCP-directeur Karen van Oudenhoven-van der Zee aan wat er nodig is om de verbinding tussen burgers en de overheid te herstellen. Ze pleit voor een gelijkwaardige rol van burgers en beleidsmakers aan de ontwerptafel van beleid.

Het essay Burgers gelijkwaardig aan de ontwerptafel van beleid is vorige week verschenen tijdens het slotsymposium ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van het SCP. Het is volgens Van Oudenhoven van belang dat de politiek met een heldere toekomstvisie komt: een ‘Groot Verhaal voor Nederland’. Die visie zou moeten gaan over wat men in de samenleving van waarde vindt en hoe men met elkaar wil samen leven. Door die visie als kompas te gebruik bij beleidskeuzes wordt beleid integraler en beter uit te leggen aan burgers. Dat voorkomt dat angst gaat overheersen en brandstof wordt voor onbehagen, weerstand en polarisatie.

In haar essay schrijft Van Oudenhoven dat als burgers en overheid gelijkwaardig aan de ontwerptafel van beleid zitten, er niet alleen meer verbinding ontstaat, maar dat het ook zorgt voor betere oplossingen. Samen kunnen burgers en beleidsmakers werken aan de cultuurveranderingen die nodig zijn om grote transformaties te realiseren die onder meer op het gebied van klimaat en de zorg nodig zijn. Als gedeeld eigenaar van maatschappelijke problemen, maar ook van de oplossing.

Die gelijkwaardigheid vraagt om een open blik, ook in situaties waarin je als overheid te maken krijgt met opvattingen die ongemakkelijk zijn, of sterk met elkaar botsen. Om als samenleving niet het ene perspectief boven het andere te plaatsen, maar de verschillende stemmen in de democratie serieus te nemen.

Delen

Reageer

*

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *