nieuws Bestuurskracht

BZK start pilots voor ambtsdragers met een beperking

De drempel voor mensen met een beperking om politiek actief te worden en te blijven is vaak hoog. Van de circa 12.000 volksvertegenwoordigers en bestuurders heeft nog geen 0,5 procent een structurele functionele beperking. Om meer mensen met een beperking in politiek en bestuur te krijgen, start het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) voor de tweede maal een pilot die mensen met een beperking  dezelfde uitgangspositie moet geven als mensen zonder een beperking.

Uit onderzoek blijkt dat een volksvertegenwoordiger met een beperking voor zijn of haar ambtsvervulling baat kan hebben bij een persoonlijke ondersteuner. De taak van een dergelijke ondersteuner is het werk zodanig voor te bereiden, te regelen en te begeleiden dat de ambtsdrager daar zijn of haar tijd en energie niet aan hoeft te besteden en zich vooral kan concentreren op zijn taak als volksvertegenwoordiger. Denk bijvoorbeeld aan het regelen van en het begeleiden tijdens vergaderingen en dienstreizen.

In 2021/2022 draaide deze pilot samen met een andere pilot waarin aankomende raadsleden specifieke financiële ondersteuning kregen. Beide pilots worden opnieuw gehouden. De financiële ondersteuning  wordt nu beschikbaar gesteld aan kandidaten van de provinciale staten- en waterschapsverkiezingen van 2023. Beide pilots komen voort uit het Actieplan politieke ambtsdragers met een beperking uit 2020.

Geïnteresseerd om u voor een van de pilots in te schrijven?  Stuur een mail naar info@raadsleden.nl.

Delen

Reageer

*

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *