nieuws Bestuurskracht

Kabinet stelt Staatscommissie Rechtsstaat in

Naar aanleiding van het rapport Ongekend Onrecht komt er een Staatscommissie Rechtsstaat. De commissie krijgt de opdracht om het functioneren van de rechtsstaat te analyseren en voorstellen te doen voor versterking van de rechtsstaat.

De commissie zal nadrukkelijk aandacht hebben voor bescherming van burgers tegen onvoorziene en ongewenste gevolgen van overheidsmaatregelen.

Uit Ongekend Onrecht komt een ontluisterend beeld naar voren en blijkt dat in de toeslagenaffaire de grondbeginselen van de rechtsstaat hevig zijn geschonden. Daardoor is burgers groot leed aangedaan.

De commissie zal onderzoek doen naar het functioneren van de wetgevende, rechtsprekende en uitvoerende macht. Daarbij kijkt de commissie zowel naar deze drie machten afzonderlijk als naar hun onderlinge samenhang. Een goede bescherming van burgers tegen besluiten van de overheid en effectieve rechtsbescherming van burgers zijn hierbij belangrijke aandachtspunten.

Delen

Reageer

*

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *