nieuws Bestuurskracht

Experimenteren met basisinkomen

Het verstrekken van collectief kapitaal, een soort basisinkomen, lijkt de bestaanszekerheid van minima te vergroten. Dat blijkt uit een kleinschalige proef in Amsterdam, uitgevoerd door de stichting Collectief Kapitaal.

In de proef krijgen vijf minima (personen of gezinnen die het minimumloon of minder te besteden hebben) acht maanden lang €1000,-, boven op hun reguliere inkomen. Het ‘collectief kapitaal’ bestaat naast financiële steun uit kennis- en informatieuitwisseling.

De deelnemers aan de proef hebben verschillende zorgen, zoals financiële tekorten, stress, afhankelijkheid van instanties en gebrek aan sociale netwerken. Het doel van de proef is om de waardigheid en het zelfvertrouwen van deelnemers te versterken en een alternatieve manier te onderzoeken waarop het socialezekerheidsstelsel kan worden vormgegeven.

De voorlopige resultaten laten zien dat het project bijdraagt aan het vergroten van bestaanszekerheid, schrijft onderzoeker Jaswina Elahi op het weblog Sociale Vraagstukken. Ook voelen de deelnemers zich voor het eerst gezien en gehoord en zijn hun gevoel van waardigheid en hun vertrouwen in mensen toegenomen.

Een negatief effect van de proef is dat deelnemers door hun verbeterde positie ongemak ervaren in hun omgeving, waar anderen een beroep op hun middelen willen doen. Daarnaast ervoeren deelnemers ongemak in de omgang met de particuliere verstrekkers van het geld voor de proef.

De tijd en rust die deelnemers verkrijgen door de grotere bestaanszekerheid, leidt er volgens Elahi toe dat ze stil kunnen staan bij trauma’s uit het verleden, gezonder kunnen leven en doelen kunnen formuleren voor de toekomst. Om te zien of deze veranderingen blijvend zijn, worden de deelnemers ook na de proef gevolgd.

Volgens de onderzoekers laten de resultaten van dit experiment zien dat bestaanszekerheid niet alleen een kwestie is van geld, maar ook van onvoorwaardelijk vertrouwen en waardigheid. Dat is volgens hen een fundamenteel andere kijk op ‘bezittingen’ en de herverdeling zoals gehanteerd wordt binnen het huidige socialezekerheidsstelsel.

Delen

Reageer

*

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *