nieuws Bestuurskracht

Financiële ondersteuning herstructurering winkelgebieden

Nederlandse gemeenten kunnen tot en met 30 mei 2022 financiële ondersteuning aanvragen om winkelgebieden weer aantrekkelijk te maken voor zowel bewoners als bezoekers. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat stelt 22 miljoen euro beschikbaar om de openbare ruimte en gebouwen in een gebied aan te pakken.

Met de Impulsaanpak Winkelgebieden stimuleert de rijksoverheid dat (delen van) binnenstedelijke winkelgebieden omgevormd worden tot toekomstbestendige gebieden met een stevige, sociale en economische basis. Het kabinet heeft vorig jaar 100 miljoen euro uitgetrokken voor dit programma.

Onderdeel van de Impulsaanpak Winkelgebieden is de Regeling specifieke uitkering Impulsaanpak winkelgebieden. Met deze regeling kunnen gemeenten een financiële bijdrage aanvragen om delen van hun winkelgebied gebiedsgericht aan te pakken. Het geld is bestemd voor bijvoorbeeld renovatie, sloop of nieuwbouw of de aanleg van openbare voorzieningen in het projectgebied.

Gemeenten die aanspraak willen maken op de financiële ondersteuning kunnen een projectplan indienen, gericht op de herstructurering en transformatie van winkelgebieden. Een belangrijke voorwaarde is dat gemeenten en private investeerders daarbij een samenwerkingsverband aangaan. Het totale budget voor deze regeling is 100 miljoen euro en wordt verdeeld over vier perioden waarin aanvragen kunnen worden ingediend.

Delen

Reageer

*

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *