nieuws Bestuurskracht

Geef richting, maak ruimte

De huidige ruimtelijke sturing in Nederland schiet tekort, zowel inhoudelijk als procesmatig. Dat concludeert de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) in het advies Geef richting, maak ruimte! 

De tekortkomingen vragen niet om aanpassing van wetgeving, niet om verbouwing van het Huis van Thorbecke, en niet om ‘terug naar vroeger’, aldus de Rli. Maar wel om nieuwe vormen van regie en goede samenwerking tussen overheden, markt, corporaties en uitvoeringsorganisaties waarbij partijen gebruik durven maken van het bestaande ruimtelijk instrumentarium en elkaar onderling aanspreken op het niet halen van doelen. Ontwerpkracht is daarbij nodig om een optimistisch en aantrekkelijk toekomstperspectief te schetsen.

De belangrijkste aanbevelingen van de Rli zijn: versterk de inhoudelijke sturing van het nationale leefomgevingsbeleid; versterk de regierol van het rijk bij het sturen op ruimte; versterk het middenbestuur; vergroot de decentrale uitvoeringskracht; neem burgerbetrokkenheid serieus; en benut elkaars kwaliteiten bij samenwerking met markt, corporaties en uitvoeringsinstanties.

Delen

Reageer

*

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *