nieuws Bestuurskracht

Gemeenten hebben last van misinformatie

In de beleving van gemeentesecretarissen, wethouders en raadsleden is misleidende informatie (desinformatie, misinformatie en complottheorieën) een steeds nadrukkelijker aanwezig probleem in de gemeente. Dat geldt met name voor misinformatie en desinformatie, en minder voor complottheorieën. Volgens de betrokkenen is er een samenhang tussen misleidende informatie en wantrouwen in de overheid en de wetenschap. Dat blijkt uit een quickscan die het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft uit laten uitvoeren onder gemeenten in Nederland.

De gevolgen van misleidende informatie worden in de gemeente opgemerkt. Men ziet als gevolg vooral toenemende polarisatie in de samenleving en in de lokale politiek. Dit uit zich bijvoorbeeld in zichtbaar gespannen verhoudingen in het gemeentebestuur. Daarnaast zorgt misleidende informatie ervoor dat de werkdruk toeneemt en de kwaliteit van besluitvorming in sommige gevallen onder druk komt te staan.

Het gebrek aan beleid, protocollen of functionarissen die zich bezighouden met dit thema leidt in veel gemeenten tot een context-afhankelijke en ad-hoc aanpak, die veel tijd kost. Tegelijkertijd constateert men een gebrek aan capaciteit en expertise. Gemeenten hebben ondersteuning nodig bij het herkennen van misleidende informatie en het voeren van een preventieve aanpak. Men ziet hiervoor een rol voor het rijk weggelegd, bijvoorbeeld als het aankomt op educatie en informatieverstrekking. Ook ziet men een rol voor gemeenten zelf.

Delen

Reageer

*

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *