nieuws Bestuurskracht

Gemeenten vrezen voor sluiting voorzieningen door financiële tekorten

Gemeenten maken zich grote zorgen over hun krappe financiële situatie, die het gevolg zou zijn van het huidige kabinetsbeleid. Ze zijn bang dat ze door tekorten hun taken niet goed kunnen uitvoeren en voorzieningen moeten sluiten. Dat lieten ze de vaste Kamercommissie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) in een brandbrief weten, zo meldt Binnenlands Bestuur.

Minister Hanke Bruins Slot (BZK) pleit ervoor dat gemeenten tot en met 2025 goed ondersteund worden door het kabinet. Zo krijgen gemeenten 3 miljard euro extra in het gemeentefonds en nog eens 1,5 miljard euro voor de jeugdzorg. Het tekort bedraagt tot 2025 maximaal 37,50 per inwoner. Gemeenten ontvangen gemiddeld tussen de 1.200 en 3.100 euro per inwoner.

Hoewel er weinig reactie is op de financiële positie van gemeenten tot en met 2025, maken Kamerleden zich wel zorgen over de financiële positie van gemeenten vanaf 2026, met name vanwege de opschalingskorting. Gemeenten worden sinds 2015 geconfronteerd met een korting op het gemeentefonds, die in totaal oploopt tot bijna 1 miljard euro in 2025. De opschalingskorting is opgelegd omdat gemeenten door herindelingen efficiënter zouden werken en dus kosten zouden besparen. De gedwongen herindeling moest ervoor zorgen dat alle gemeenten meer dan 100.000 inwoners had. Hoewel het fuseringsdoel niet is gehaald, is de korting in de nakomende jaren wel gehandhaafd.

Het is nog onduidelijk hoe de bekostiging van gemeenten er na 2025 uit gaat zien. De minister beloofde eerder deze week met een contourennota te komen. Hierin staan de hoofdlijnen van een toekomstig beleid over de inrichting van de financiële positie van gemeenten.

Delen

Reageer

*

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *