nieuws Bestuurskracht

Heerenveen bouwt met burgerbesluit

Aan de hand van een zogenoemd burgerbesluit heeft de gemeente Heerenveen samen met inwoners en ondernemers een Centrumvisie ontwikkeld voor herindeling van het centrum. Een goede methode waarbij partijen daadwerkelijk gehoord worden, zeggen betrokkenen. Nu nog de stap van papier naar praktijk.

Ids Hemminga, inwoner van Heerenveen, is er stellig van overtuigd: in de polariserende maatschappij van vandaag is de noodzaak van echte burgerparticipatie alleen maar sterker geworden. ‘Ik houd me al langer bezig met hoe je als burger daadwerkelijk invloed kunt uitoefenen op je leefomgeving. Wat blijkt: de traditionele manier van inspraak verhoogt de frustratie. Met het G1000-proces krijgt werkelijke burgerparticipatie veel meer een kans.’

Vallen en opstaan
De Stichting G1000 organiseert en faciliteert burgerberaden en andere vormen van dialoog tussen overheid en burger. In het geval van de Centrumvisie voor Heerenveen organiseerde de gemeente, ondersteund door de stichting, allereerst een openingsbijeenkomst, waar ruim 400 mensen op afkwamen. Na dat eerste gesprek formuleerde de gemeente 50 beslispunten, waarover werkgroepen van burgers zouden discussiëren en stemmen. Daaruit volgde weer een burgerbesluit, dat de gemeente verwerkte in de Centrumvisie.

*Dit is het eerste deel van een artikel uit PD 30 Burgerparticipatie: Eenrichtingsverkeer of cocreatie? Lees hier verder

Delen

Reageer

*

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *