nieuws Bestuurskracht

Burgemeesters: herzie coronabeleid fundamenteel

De logica in het coronabeleid is zoek en het beleid trekt een te zware wissel op burgers en lokaal bestuur. Dat stellen burgemeesters Femke Halsema (Amsterdam) en Paul Depla (Breda) in een opiniestuk in de Volkskrant, dat ondertekend is door nog eens 29 burgemeesters.

Zij wijzen ook op het beleid in ons omringende landen, waar veel minder vergaande maatregelen van kracht zijn, ondanks eveneens hoge besmettingscijfers.

Maatschappelijke partners en lokaal bestuur hebben na 2 jaar coronacrisis weinig invloed meer op het beleid. Van een sluitstuk werd lokale handhaving het centrale element van de crisisbestrijding. Het is feitelijk onmogelijk maar ook rechtsstatelijk onwenselijk om met repressie Nederlandse burgers dwingend te overtuigen van de juistheid van maatregelen. Dat put het handhavingsapparaat uit, maar daarnaast komt een repressieve overheid tegenover haar burgers te staan, vrezen Halsema en Depla.

De oplossing schuilt volgens de burgemeesters in het ontwikkelen van een perspectief voor de lange termijn. De waarden van de samenleving moeten voorop staan, bestrijding van het virus dient daarop te volgen.

Ondanks hun felle kritiek kiezen de meeste burgemeesters er toch voor het kabinetsbeleid uit te voeren, om te voorkomen dat chaos groter wordt of dat woede toeneemt door ongelijke en selectieve handhaving. Ze willen echter ook naast hun burgers gaan staan en vragen het kabinet daarom een toekomstperspectief te ontwerpen en inhoudelijk te bediscussiëren, en zich uitgebreid en publiekelijk te verantwoorden over de ­gemaakte keuzes.

Delen

Reageer

*

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *