nieuws Bestuurskracht

Interviewreeks over Actieplan Open Overheid

Nederland wil een open en responsieve overheid bevorderen. In dat kader stelt het een nationaal Actieplan Open Overheid op. Het vijfde actieplan, dat een looptijd heeft van 2023 tot 2027, bestaat uit 17 actiepunten binnen 7 thema’s. Deze thema’s zijn afkomstig van het manifest Over Informatie Gesproken van de gelijknamige maatschappelijke coalitie. Ze omvatten onder andere het verbeteren van de toegankelijkheid van informatie, het betrekken van burgers bij besluitvormingsprocessen en het stimuleren van een cultuuromslag naar meer openheid binnen overheidsorganisaties.

Om inzicht te geven in het Actieplan Open Overheid 2023-2027 publiceert het programma Open Overheid van het ministerie van BZK een reeks interviews over de genoemde actiepunten. Deze interviews zullen de kernvragen rond elk actiepunt belichten en de relevantie, uitdagingen, successen en resultaten in kaart brengen. De eerste twee van deze interviews zijn inmiddels gepubliceerd. Lees bijvoorbeeld het interview met Désirée Castillo Gosker van Forum Standaardisatie over actiepunt 4: open standaarden. Of het interview met juristen Annemarie Drahmann en Louis Honée van de Universiteit Leiden over actiepunt 6: de informatiepositie van burgers in geschillen met de overheid.

Delen

Reageer

*

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *