nieuws Bestuurskracht

'Maak beleid met jongeren, niet over ze'

Beleid maken met jongeren in plaats van voor ze: dat is de doelstelling van de Nationale Jeugdraad (NJR). Overheden zien in toenemende mate het belang van jongerenparticipatie, maar zijn vaak nog zoekende naar de juiste vorm. ‘We zien dat bij veel participatie­processen een specifieke groep wordt meegenomen. Het gaat om veelal witte, hoogopgeleide jongeren die toch al politiek geëngageerd zijn. Hun inbreng is waardevol, maar andere groepen kunnen ook interessante en belangrijke perspectieven hebben, die gemeenten nu nog vaak missen.’

NJR zet zich in om beleid te maken samen met jongeren, waardoor dat beleid effectiever zou zijn en meer aansluit bij de daadwerkelijke behoefte van jongeren. Dat doet de koepel­organisatie door overheden te begeleiden bij het betrekken van jongeren, via workshops, het uitwisselen van ideeën of het gezamen­lijk opzetten van een participatie­­traject. Daarnaast heeft NJR het stimulerings­programma Ik Ben Geweldig, waarin jongeren met ideeën voor hun wijk worden aangemoedigd en (financieel) ondersteund. ‘We geloven in de sterke punten van jongeren en willen hen helpen zich te ontwikkelen, door kansen te pakken voor zichzelf en de samen­leving om hen heen,’ zegt Maurice Knijnenburg, voorzitter van NJR. ‘Heb je een tof idee dat in de wijk voor verbinding zorgt? Dan begeleiden wij je en helpen we je de juiste lijntjes te vinden zodat zo’n droom werkelijkheid kan worden.’

*Dit is het eerste deel van een artikel uit PD 30 Burgerparticipatie: Eenrichtingsverkeer of cocreatie? Lees hier verder

Beeld: Aad Goudappel

Delen

Reageer

*

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *