nieuws Bestuurskracht

Kabinet selecteert nieuwe Regio Deals

Het kabinet heeft veertien nieuwe Regio Deals geselecteerd waarvoor 284,2 miljoen euro beschikbaar is. In de Regio Deals werken rijk en regio’s samen om de kwaliteit van leven, wonen en werken van inwoners en ondernemers te verhogen, juist op plekken die een extra impuls goed kunnen gebruiken. De veertien geselecteerde voorstellen komen uit het hele land en worden de komende periode uitgewerkt tot volwaardige Regio Deals. Dat gebeurt in overleg met alle betrokken partijen: overheden, ondernemers, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen.

De geselecteerde voorstellen voor Regio Deals zijn:

Voorstel voor Regio Deal Beschikbare rijksbijdrage
Noardwest-Fryslân 20 miljoen
De Waddeneilanden 15,5 miljoen
Zuid- en Oost-Drenthe 30 miljoen
Arnhem-Nijmegen 15 miljoen
Twente 25 miljoen
Parkstad Limburg 25 miljoen
Midden-Brabant 12,5 miljoen
Zuid-Limburg 20 miljoen
ZaanIJ 20 miljoen
Metropoolregio-Oost / Flevoland-West 18,2 miljoen
Mainstage (Amsterdam) 5 miljoen
North Sea Port District 30 miljoen
Rotterdam-Zuid 30 miljoen
Den Haag Zuidwest 18 miljoen

Bij het sluiten van een Regio Deal komen de regio’s zelf met plannen en ideeën om complexe opgaven aan te pakken. Bijvoorbeeld om de leefbaarheid van een gebied te vergroten, om opleidingen beter te laten aansluiten bij de arbeidsmarkt, of om gebouwen en bedrijventerreinen te verduurzamen. Het rijk financiert maximaal de helft van de benodigde investering. De rijksbijdrage is eenmalig en bedraagt minimaal 5 miljoen en maximaal 40 miljoen euro.

Bij de selectie kijkt het kabinet naar vier aspecten: opgave (hoe groot, urgent en complex), aanpak (hoe integraal wordt de opgave aangepakt), financiën (welke partijen investeren mee, en hoeveel) en organisatie (hoe worden regionale overheden, inwoners en bedrijven betrokken). Daarbij kijkt het kabinet ook naar een evenwichtige verdeling over Nederland en al eerder afgesloten Regio Deals.

Bij de beoordeling stond steeds de vraag centraal of de aanpak bijdraagt aan het versterken van de brede welvaart van inwoners en ondernemers in de betreffende regio.

Voorbeelden van eerdere Regio Deals: https://www.elkeregiotelt.nl/alle-regio-deals.

Dit is de vierde ronde Regio Deals; in drie eerdere ronden zijn in totaal al 30 Regio Deals van start gegaan. In de vierde ronde zijn 23 voorstellen ingediend, waarvan veertien voorstellen verder uitgewerkt zullen worden. Later zullen nog een vijfde en zesde ronde volgen, naar verwachting in respectievelijk 2023 en in 2024. Voorstellen die nog niet in aanmerking zijn gekomen voor een Regio Deal, kunnen in die rondes weer meedingen. Voor de vierde, vijfde en zesde ronde heeft dit kabinet in totaal 900 miljoen euro beschikbaar.

Delen

Reageer

*

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *