nieuws Bestuurskracht

Koplopers in burgerparticipatie

De gemeenten Oldebroek, Waddinxveen, Tubbergen, Veenendaal en Geertruidenberg zijn de koplopers van de Publiek Denken Barometer Burgerparticipatie. Hun ervaringen met burgerparticipatie zijn het meest veelbelovend en kunnen andere gemeenten stimuleren om hun inwoners nog meer en beter bij de vorming van beleid te betrekken. In dit artikel vertellen ze onder andere hoe ze in hun organisatie omgaan met burgerparticipatie, geven ze aansprekende voorbeelden en spreken ze over hun ambities, toekomst en leerpunten.

De Publiek Denken Barometer Burger­participatie is een initiatief van de Stichting Publiek Doen in samenwerking met het Kenniscentrum Burger & Overheid. Met de Barometer willen de initiatiefnemers gemeenten inzicht geven in hoe hun aanpak van burgerparticipatie zich verhoudt tot die van andere gemeenten, met als doel om elkaar te inspireren: hoe komt burgerparticipatie het beste tot zijn recht en welke valkuilen kun je beter vermijden? Dat klinkt mooi, maar waar hebben we het eigenlijk over, als het om burgerparticipatie gaat? Volgens de initiatiefnemers van de Barometer draait het om het volgende:

  • Samenwerking tussen inwoners en overheid bij de ontwikkeling van overheidsbeleid, met als doel te komen tot beleid met draagvlak in de samenleving.
  • Samenwerking houdt in dat inwoners van meet af aan worden betrokken bij de beleidsontwikkeling op allerlei terreinen, zodat hun perspectieven, ervaringen en kennis ten volle kunnen worden benut bij beleidsontwikkeling.
  • Het houdt in dat beleidsontwikkeling via een open proces verloopt. Dat wil zeggen, geen tunnelvisie, volop transparantie, geen eenzijdige beïnvloeding, zoektocht naar draagvlak in de samenleving en oog voor alle maatschappelijke kosten en baten.
  • Het houdt bovendien in dat inwoners een inbreng hebben bij het invullen van de beleidsagenda.
  • Tenslotte, bij de besluitvorming komen oplossingen aan bod met hoge maatschappelijke baten, geen onnodige kosten en veel draagvlak.

*Dit is het eerste deel van een artikel uit PD 30 Burgerparticipatie: Eenrichtingsverkeer of cocreatie? Lees hier verder

Delen

Reageer

*

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *