nieuws Bestuurskracht

Meer aandacht voor integriteit in Den Haag

Het centraal Bureau Integriteit van de gemeente Den Haag heeft haar eerste jaarverslag gepubliceerd. De gemeente zette dit bureau vorig jaar op om alle integriteitsactiviteiten te bundelen. Ambtenaren en inwoners kunnen er melding maken van mogelijk niet integer handelen of ongewenst gedrag.

In 2021 ontving de gemeente 121 integriteitsmeldingen. Het misbruiken van informatie en overtreding van interne regels waren de meest voorkomende onderwerpen. Naar tien meldingen is een feitenonderzoek gestart. Er zijn geen meldingen gedaan over de integriteit van bestuurders.

De vertrouwenspersonen hebben 218 meldingen ontvangen van ongewenst gedrag. Deze meldingen gingen onder andere over (seksuele) intimidatie, discriminatie en pestgedrag. Dit is een afname van 10 procent ten opzichte van 2020.

Met het opzetten van het Bureau Integriteit hoopt de gemeente een werkomgeving te creëren waar medewerkers zich veilig en vrij voelen om dilemma’s bespreekbaar te maken. Het ondersteunt medewerkers bij de integriteitsaspecten van hun dagelijks werk. Daarnaast zet het Bureau Integriteit in op bewustwording en bescherming. Zo zijn er het afgelopen jaar integriteitstrainingen, digitale opleidingen en webinars georganiseerd voor medewerkers van de gemeente. Het Bureau Integriteit adviseert ook het college over bestuurlijke integriteit.

Delen

Reageer

*

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *