nieuws Bestuurskracht

‘Gemeenten moeten racisme doortastender aanpakken’

Veel gemeenten doen nog weinig aan het bestrijden van racisme. Ze zouden meer moeten doen, meent Hanneke Felten, senior projectleider en onderzoeker bij Movisie.

Movisie en Kennisplatform Inclusief Samenleven (KIS) onderzochten het antidiscriminatiebeleid van gemeenten. Daaruit blijkt dat veel gemeenten momenteel weinig doen tegen discriminatie. Slechts 35 procenten van alle gemeenten had in 2022 antidiscriminatiebeleid.

Gemeenten wijten dat falen aan gebrek aan capaciteit of denken dat het niet nodig is om in hun gemeente discriminatie tegen te gaan. Maar de cijfers liegen niet, stellen de onderzoekers: onder meer op de arbeidsmarkt en de woningmarkt is er sprake van structurele discriminatie op grond van afkomst.

Gemeenten moeten actief uitdragen racisme en discriminatie niet te accepteren, stellen de onderzoekers. Door ontmoetingen tussen verschillende mensen te organiseren en bewoners echt kennis met elkaar te laten maken, zouden discriminatie en racisme preventief kunnen worden aangepakt.

Delen

Reageer

*

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

  1. Ik ben zelf als beleidsmedewerker bezig met het ontwikkelen van antidiscriminatiebeleid. Daarbij vraag ik ook advies aan Movisie en maak ik gebruik van de handreiking antidiscriminatiebeleid voor gemeenten:
    https://www.movisie.nl/publicatie/handreiking-antidiscriminatiebeleid-gemeenten

    Wel goed om te benoemen dat racisme en discriminatie niet synoniem zijn, discriminatie is veel breder. Het is essentieel om hierbij diverse de doelgroepen en belangenorganisaties te betrekken. Zij hebben vaak ideeën voor concrete oplossingen en werkwijzen, waar ambtenaren zelf nog niet aan gedacht hadden. In mijn ervaring werkt het goed om praktisch en lokaal van start te gaan, en daarnaast een langetermijn-visie te ontwikkelen die breed gedragen wordt.

  2. Volgens mij begint discriminatie en racisme al in de huiskamer. Afgaande op mijn ervaringen en observaties maken kinderen geen onderscheid in huidskleur, afkomst e.d. Gaandeweg hun opvoeding en ervaringen thuis en in de maatschappij worden zij vergiftigd met ideeën die ervoor zorgen dat verschillen met anderen worden benadrukt en niet de overeenkomsten. De verantwoordelijkheid hiervoor neerleggen bij een gemeente is symptoombestrijding voor een ziekte dat al bij de opvoeding begint te woekeren. Ik zou zeggen, ouders, geef je kinderen de juiste menselijke normen en waarden mee in de opvoeding waardoor anderen als gelijkwaardig worden beschouwd.