nieuws Bestuurskracht

Meer inzicht in bedrijfsvoering via Waarstaatjegemeente.nl

Het dashboard Gemeentefinanciën van Waarstaatjegemeente.nl  bevat nieuwe indicatoren die gemeenten helpen hun grip op hun bedrijfsvoering te verstevigen. Het betreft verschillende baten- en lastenindicatoren uit de Budget Benchmark van het platform Venster voor Bedrijfsvoering. De nieuwe indicatoren op het dashboard Gemeentefinanciën geven onder andere inzicht in de inkomsten en uitgaven van de gemeente, de verhouding tussen personeel in vaste dienst en ingehuurd personeel en de hoogte van de lokale belastingdruk per thema. Ze worden ontsloten via een i-frame, zodat vanuit Waarstaatjegemeente.nl het dashboard van Venster voor Bedrijfsvoering rechtstreeks te bedienen is.

Op Waarstaatjegemeente.nl staan cijfers over alle gemeenten in Nederland op alle belangrijke beleidsterreinen. Het dataplatform is bedoeld voor gemeentebestuurders en ambtenaren, maar is ook geschikt voor andere geïnteresseerden die willen weten hoe hun gemeente ervoor staat op tal van maatschappelijke thema’s.

Venster voor Bedrijfsvoering is een instrument van, voor en door de overheid. Het platform helpt publieke organisaties hun prestaties te vergelijken en is een initiatief van VGS, VNG, BZK, ICTU, UvW, VIAG en FAMO. De Budget Benchmark van platform Venster voor Bedrijfsvoering geeft inzicht in de omvang van de baten en lasten per inwoner van een gemeente, zowel voor de begroting als voor de jaarrekening.

Delen

Reageer

*

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *